Työntekijä kanteli työolojen epäkohdista, sai varoituksen ja menetti lisätehtävän – toimitusjohtajalle sakot työsyrjinnästä

Mediatiedote 3.6.2022

Pohjoissuomalaisen hoivakodin toimitusjohtaja tuomittiin työsyrjinnästä sakkorangaistukseen. Toimitusjohtaja oli antanut työntekijälle varoituksen ja poistanut tämän tiimivastaavan tehtävän sen vuoksi, että työntekijä oli keskustellut työnantajan edustajan kanssa työolojen epäkohdista ja ottanut sitten yhteyttä ammattiliittoon sekä valvoviin viranomaisiin. Syyte työturvallisuusrikoksesta liittyen epäasialliseen kohteluun ja psykososiaaliseen kuormitukseen hylättiin. Työnantaja tuomittiin maksamaan korvausta ansionmenetyksestä, yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 4000 euroa sekä kärsimyskorvausta 1200 euroa.

Tapauksessa oli kyse siitä, että työntekijä oli saanut työvuorolistan, jonka hän oli kokenut mahdottomaksi toteuttaa. Työntekijä pyrki neuvottelemaan asiasta työnantajan edustajan kanssa. Työntekijä otti tämän jälkeen yhteyttä ammattiliittoon sekä valvoviin viranomaisiin. Työpaikalle oli tehty viranomaistarkastukset, joiden jälkeen työnantaja antoi työntekijälle varoituksen epälojaalisuudesta työnantajaa kohtaan ja otti pois tämän tiimivastaavan tehtävän. 

Käräjäoikeus katsoi, että työntekijän toiminnassa on ollut kyse työsyrjinnän tunnusmerkistön tarkoittamasta ammatillisesta toiminnasta. Käräjäoikeuden mukaan varoituksen antamiselle ja tiimivastaavan tehtävän poisottamiselle ei ole ollut painavaa hyväksyttävää syytä.

Työnantajan edustajaa kohtaan nostettu syyte työturvallisuusrikoksesta hylättiin. Käräjäoikeus katsoi, että työpaikan olot ja tilanteiden ajoittainen kärjistyminen epäasiallisen kohtelun puolelle eivät vielä sellaisenaan tarkoita rangaistavaksi säädettyä työturvallisuusrikosta. Käräjäoikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että työnantajan edustajan tahallisen tai huolimattoman menettelyn vuoksi työturvallisuusmääräyksiä olisi rikottu siten, että työntekijöille olisi aiheutunut tavanomaisesta työn kuormittavuudesta taikka muista työoloista poikkeavaa terveydellistä haittaa tai sellaisen vaaraa. Vaikka epäasiallista kohtelua ja työturvallisuusmääräysten vastaista tilaa on tarkastushavaintojenkin perusteella jossakin määrin tekoajalla ilmennyt, ei asiassa ylity rikoksesta tuomitsemiskynnys.

Oulun käräjäoikeuden tuomio 1.6.2022, R 20/431. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Jussi Hyrkäs puh. +358295017628, [email protected]
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue