Työntekijä loukkaantui laskiessaan alas sähkölinjaa – sakot työnjohtajalle ja yhtiölle

Mediatiedote 22.7.2021

Pirkanmaan käräjäoikeus on 22.6.2021 tuominnut sähkönjakelu- ja voimansiirtoverkkojen palveluita tarjoavan yhtiön 17 500 euron suuruiseen yhteisösakkoon ja yhtiön työnjohtajan 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Työntekijä loukkaantui laskiessaan sähköjohtoa alas kahden sähköpylvään väliltä. Tapaturmassa loukkaantunut työntekijä oli jäänyt noin 10-15 minuutiksi roikkumaan pää alaspäin oikean jalan pylväskengän varaan.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa huhtikuussa 2019 tapahtunutta työtapaturmaa. Tapaturmassa loukkaantunut työntekijä oli kiivennyt sähköpylvääseen noin kahdeksan metrin korkeuteen tarkoituksenaan irrottaa sähköjohto pylvään kannatinkoukusta ja nostaa johto koukun yli. Pylväs alkoi heilua, työntekijän turvaköysi löystyi ja valahti työntekijän jalkoihin siten, että työntekijä jäi noin 10-15 minuutiksi roikkumaan pää alaspäin oikean jalan pylväskengän varaan.

Käräjäoikeus totesi, että valtaosa pylvästyöskentelystä tehdään vaihtuvilla kohteilla, jotka sijaitsevat mahdollisesti hyvinkin kaukana työnjohdon työpisteestä. Lisäksi työtehtäviä joudutaan toteuttamaan ainakin jossain määrin hyvinkin nopealla aikataululla. Yhtiössä oli ohjeistettu työmaakohtainen vaarojen arviointi siten, että sen tekee kohteelle saapuva työntekijä tai työpari ennen töiden aloittamista. Ohjeistuksen mukaan arvioinnissa käytetään lomaketta, joita piti olla saatavilla asentajien käytössä olleissa autoissa. Lomakkeessa oli kiinnitetty huomiota muun muassa kohteen vaaroihin ja riskeihin sekä työohjeiden tuntemiseen ja pylväiden kuntoon.

Käräjäoikeus totesi loukkaantuneen työntekijän työparin kertomukseen viitaten, ettei kohdekohtaista vaarojen arviointia ollut toteutettu kirjallista lomaketta käyttäen. Todistajana kuullun työparin mukaan hänen työkohteissaan ei paperista arviointilomaketta ollut käytetty turmaa edeltävän kahden vuoden aikana, eikä samana aikana näitä lomakkeita ollut autoissa saatavilla.

Käräjäoikeus katsoi, että lomakkeen yleinen käyttämättä jättäminen oli nostanut työmaakohtaisten vaarojen arvioinnin puutteellisuuden riskiä niin, että vaarojen arviointi ei ole ollut työturvallisuuslain 10 §:n edellyttämällä tavalla riittävän järjestelmällistä. Käräjäoikeuden mukaan yhtiön työnjohtaja oli laiminlyönyt varmistumisen siitä, että työn vaarat arvioidaan asianmukaisesti ennen työn aloittamista. Käräjäoikeus tuomitsi työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen.

Koska asentajien välittömällä esimiehellä oli hyvin harvoin tilaisuutta mennä työkohteisiin paikalle, oli yhtiö laiminlyönyt huolehtimisen järjestelyistä, joilla työntekijöiden toteuttamaa työmaakohtaista vaaran arviointia olisi valvottu. Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että yhtiön toiminnassa ei ole noudatettu huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi ja tuomitsi yhtiön 17 500 euron suuruiseen yhteisösakkoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työnantaja ei voi siirtää työturvallisuusvastuita työntekijöille. Vaikka työnantaja antaisi työntekijöidensä tehtäväksi arvioida työn vaarat, on työnantajan vastuulla huolehtia, että työntekijällä on riittävä ymmärrys ja osaaminen tehdä vaarojen arviointi, ja että arviointi tulee asianmukaisesti tehdyksi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 21/1448. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:

Lakimies Sari-Anne Salminen, 0295 018 682, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto