Työntekijä puristui kuoliaaksi – aluejohtajalle sakkoja työturvallisuusrikoksesta 

Mediatiedote 30.8.2023

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yhtiön aluejohtajalle 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Kuolemantuottamusta koskeva syyte hylättiin. Syyttäjä luopui oikeudenkäynnin aikana työnjohtajaa koskeneista syytteistä. Yhtiölle tuomittiin yhteisösakkoa 2000 euroa. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 28.8.2023. 

Syyte liittyi huhtikuussa 2020 Hangossa sattuneeseen työtapaturmaan. Vuokratyöntekijä oli käynnistänyt kuorma-autoalustaisen lakaisuauton ja nostanut kippiä ja mennyt kipin alle vatsalleen auton takapyörän ja lokasuojan päälle tarkoituksenaan ilmeisesti korjata putken kiinnitystä. Työntekijän vartalo oli työntekijän huomaamatta painanut kipin suojaamatonta laskuvipua. Tällöin kippi oli laskeutunut alas ja puristanut työntekijän kipin ja lokasuojan väliin ja työntekijä sai surmansa.

Syytteet koskivat useampaa eri laiminlyöntiä

Syytteen mukaan lakaisuauton turvallista toimintakuntoa ei ollut riittävällä tavalla varmistettu ennen käyttöönottoa ja lakaisuauto oli sitä koskevien säännösten vastainen. Lakaisuauton kipin mekaaninen tuki ei ollut toimintakuntoinen: kippi ei lukittunut yläasennossa mekaaniseen vasteeseen. Myös kipin hallintalaite oli suojaamaton, mikä mahdollisti sen tahattoman käytön. Syytteen mukaan yhtiössä ei myöskään ollut huolehdittu siitä, että työpaikalla olisi ollut lakaisuauton ja sen kipin suomenkieliset käyttöohjeet.

Käräjäoikeus piti mahdollisena, että tuki oli toimintakuntoinen tapaturman sattuessa

Aluejohtaja kiisti, että lakaisuauto olisi otettu käyttöön. Työtapaturma oli tapahtunut vasta perehdytysjakson aikana. Käräjäoikeus katsoi, että tilanteessa, jossa laite oli luovutettu työntekijöiden käyttöön vuokratyöntekijöiden perehdytystä varten, laite oli työturvallisuusmääräysten tarkoittamalla tavalla ollut käytössä työssä ja työnantajalla oli ollut ennen perehdytystä velvollisuus varmistua lakaisukoneen säännöstenmukaisuudesta ja turvallisesta toimintakunnosta. Käräjäoikeus katsoi, että lakaisukone ei ollut työturvallisuusmääräysten mukainen, kun sen tahatonta käyttöä ei ollut estetty. 

Aluejohtaja kertoi koeajaneensa lakaisuautoa ja todennut sen toimivan. Hän myös kertoi arvioineensa riskit. Käräjäoikeus katsoi jääneen selvittämättä, millä tavalla ja miten järjestelmällisesti riskit olisi arvioitu. Vaikka autoa oli huollettu ja katsastettu, tätä ei voitu pitää riittävänä varmistumisena siitä, että kone täyttää työturvallisuusmääräysten vaatimukset. Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt velvollisuuttaan huolehtia siitä, että riittävän järjestelmällisesti selvitetään ja arvioidaan lakaisukoneen turvallisuus ja sen käytöstä aiheutuvat vaaratekijät.

Käyttöohjeiden osalta oli riidatonta, että suomenkieliset käyttöohjeet olivat tekoaikana puuttuneet. Ottaen huomioon, että lakaisukone oli otettu käyttöön, käyttöohjeet olisi tullut olla työntekijöiden saatavilla heidän ymmärtämällään kielellä, eli suomeksi. Käräjäoikeus katsoi, että työturvallisuusmääräyksiä oli rikottu myös tältä osin. 

Käräjäoikeus katsoi asiassa tulleen selvitetyksi, ettei lakaisuauton kipin mekaaninen tuki onnettomuuden jälkeen ollut toimintakuntoinen. Käräjäoikeus ei kuitenkaan riittävällä varmuudella voinut poissulkea sitä, että kipin mekaaninen tuki oli onnettomuushetkellä toiminut normaalisti. Syyte hylättiin tältä osin.

Työnantajan on varmistuttava työvälineen turvallisuudesta

”Koneita työntekijöidensä käyttöön luovuttavalla työnantajalla on laaja selonottovelvollisuus ja jokseenkin ankara vastuu siitä, että työntekijöiden käyttöön annettavat koneet turvalaitteineen ovat rakenteeltaan ja kunnoltaan kaikkien niitä koskevien määräysten mukaisia”, huomauttaa työsuojelun lakimies Reeta Holmi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 28.08.2023, asianro R 22/765.

Lisätiedot: 

Lakimies Reeta Holmi
p. 050 380 7369, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue