Työntekijän käsi tarttui kuljetinhihnaan – sakkoja vakavasta työtapaturmasta

Mediatiedote 12.5.2022

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Päijät-Hämeessä sijaitsevan jätealan yrityksen laitospäällikön vammantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta 40 päiväsakon sakkorangaistukseen. Työantajayritys tuomittiin samalla 5 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 9.5.2022. 

Käsiteltävänä ollut työturvallisuusrikos liittyi elokuussa 2018 tapahtuneeseen työtapaturmaan. Kaksi työntekijää oli puhdistamassa kuljetinhihnaa sen ollessa käynnissä. Siinä yhteydessä toisen työntekijän käsi takertui liikkuvaan hihnaan ja hän loukkaantui vakavasti.

Tapaturman johdosta tehdyllä työsuojelutarkastuksella kävi muun muassa ilmi, että työntekijän perehdytys kunnossapitoimien turvalliseen suorittamiseen oli puutteellinen ja kunnossapidon työtapojen tarkkailu ja valvonta oli ollut riittämätöntä. 

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan myös, ettei tapahtunutta voinut pitää ennalta-arvaamattomana tapaturmana ja että työnantajayhtiön toiminnassa oli muutoinkin ollut puutteita työturvallisuudesta huolehtimisessa.

”Perehdyttäminen työn turvalliseen suorittamiseen on merkittävä keino työturvallisuuden edistämisessä, mutta sen tulee olla ajan tasalla. Kokeneidenkin työntekijöiden osaamisessa voi olla puutteita työturvallisuuden näkökulmasta”, muistuttaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Matti Nissinen korostaa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden asia nro R 19/1874

Lisätietoja: 
Lakimies Matti Nissinen, puh. 0295 016 139, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue