Työntekijän sormi jäi esipuristimen väliin: sakot työntekijän esimiehille ja yhtiölle

Mediatiedote 23.9.2021

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi betonialan yhtiön 5 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon ja sen työnjohtajan, tuotantoinsinöörin sekä tehdaspäällikön 10 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 21.09.2021. 

Tuomio liittyi Lahdessa 5.11.2018 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa työntekijän työkäsine oli jäänyt teräksen kuumennuslaitteen pneumaattisen esipuristimen väliin sillä seurauksella, että käsineen lisäksi työntekijän sormi oli puristunut esipuristimen puristinleukojen väliin. Työntekijä oli ollut kuumentamassa raudoitusjatkoksia teräksen kuumennuslaitteella ja asettanut kuumennettavaa harjateräskappaletta kuumentimen esipuristimien väliin.

Teräksen kuumennuslaitetta oli käytetty sen käyttöönotosta eli vuodesta 2001 lähtien siten, että kuumennuslaitteen puristinta ja sähkövastusta suojaava suojakotelo oli auki. Kuumennuslaitetta voitiin siis käyttää tuotantokäytössä suojan ollessa pois suojausasennosta. Suojakotelon koneen toimintaan kytkevä rajakatkaisin oli laitteesta epäkunnossa. Rajakatkaisimen tehtävä oli ollut katkaista koneesta virta, jos suojakotelo ei ole paikallaan.

Koneiden ja laitteiden on oltava turvallisia

Käräjäoikeus totesi, että teräksen kuumennuslaitteen käyttäminen suojakotelon ollessa yläasennossa oli ollut vaarallista. Rajakatkaisimen ollessa epäkunnossa ja koneen toimiessa ilman suojakupua, laite ei ollut työturvallisuussäännösten mukainen. Käräjäoikeus katsoi, ettei työtapojen turvallisuutta ollut riittävästi tarkkailtu ja että työnantaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa riittävän järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työskentelystä aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä, kun työturvallisuusmääräysten vastainen kone oli ollut käytössä pitkään. Asianmukaisen valvonnan ja vaarojen arvioinnin perusteella työnantajan olisi tullut olla selvillä siitä, että rajakatkaisin on ollut epäkunnossa sekä siitä, että suojakotelo kuuluu laitteeseen olennaisena osana eikä sitä tule käyttää ilman sitä.

Työsuojelun lakimies Jasmine Peltorinne Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työpaikalla käytössä olevien koneiden ja laitteiden on oltava turvallisuustasoltaan vähintään työturvallisuuslain ja käyttöasetuksen mukaisia riippumatta siitä, minkä ikäisestä työvälineestä on kysymys. Työpaikan koneiden tai laitteiden käyttö ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa niillä työskenteleville. ”Vaarojen arviointia ei tulisi mieltää kertaluonteiseksi toimenpiteeksi, vaan sitä tulee päivittää esimerkiksi työnteon päivittäisen tarkkailun myötä kerääntyneiden havaintojen ja tietojen perusteella”, Peltorinne toteaa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden asia numero R 20/1040, 21.09.2021

Lisätiedot:
Lakimies Jasmine Peltorinne, 029 501 6674, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto