Työntekijän sormi jäi kuljetinhihnassa olleen nielun väliin: sakot linjaston työnjohtajille ja yhtiölle

Mediatiedote 28.9.2021

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi elintarvikealan yrityksen 15 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta ja sen kaksi työnjohtajaa 30 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 22.9.2021.

Tuomio liittyi Kangasalla 27.6.2019 sattuneeseen työtapaturmaan. Tapaturmatilanteessa työntekijä oli ollut purkamassa elintarvikelinjalle pahvilaatikoista syntynyttä sumaa. Työntekijä siirsi osan laatikoista hihnalta pois ja otti linjalle jumiutuneen laatikon alakulmasta kiinni nostaakseen myös sen pois hihnalta. Pakkauslinjan kahden peräkkäisen kuljettimen välissä oli metallinen ylityskapula, jonka tarkoitus oli varmistaa linjalla kulkevien laatikoiden sujuva liikkuminen kuljettimelta toiselle. Ylityskapula oli vapaasti pyörivä, mutta kuljettimen kanssa se muodosti vetävän nielun. Tässä kohtaa koko ajan käynnissä ollut kuljetin nappasi työntekijän sormesta kiinni niin, että hänen vasemman kätensä pikkusormi ja nimetön kiilautuivat kuljettimen ja kahden kuljettimen rajakohdassa olleen metallisen ylityskapulan väliin.  

Käräjäoikeus totesi, että kahden kuljettimen ja niiden välissä olleen ylityskapulan muodostama nielu oli kuljettimen normaalin käytön aikana helposti havaittavissa. Käräjäoikeus totesi myös, että laatikoiden ruuhkaantumista linjalla ei voinut pitää epätavallisena tai ennalta arvaamattomana tilanteena eikä siten myöskään tilannetta, jossa työntekijä juuttunutta laatikkoa irrottaessaan epähuomiossa laittaa kätensä kyseiseen nieluun voinut pitää ennalta arvaamattomana. Yhtiön toiminnassa oli siten huolimattomuudesta laiminlyöty tunnistaa kyseisen nielun muodostama vaara.

Käräjäoikeus katsoi myös työntekijällä olleen tässä tapauksessa mahdollisuus menetellä myös toisin eli pysäyttää linja ja toteuttaa ruuhkan purku kuljettimien pysähdyttyä.  Käräjäoikeus totesi kuitenkin, että työnantajan on työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavissa toimenpiteissä mahdollisuuksien mukaan noudatettava mm. periaatetta, jossa yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä toimenpiteitä. Yleisesti vaikuttavilla työsuojelutoimenpiteillä on vakiintuneesti katsottu tarkoitetun rakenteellisia toimia, vaaratonta tekniikkaa tai vaaran lähteen eristämistä. Yksilöllisillä toimilla on katsottu tarkoitetun esim. työntekijöiden opastusta ja ohjausta tai muita työntekijän huolellisen käyttäytymisen kautta vaikuttavia ratkaisuja.  Koska riski käden puristumisesta nieluun olisi ollut rakenteellisesti poistettavissa, työntekijän toisin toimimisen mahdollisuudella ei tässä tapauksessa ollut merkitystä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työnantajan velvollisuus selvittää ja arvioida koneiden turvallisuutta ja määräysten mukaisuutta jatkuu koko koneen elinkaaren ajan. Työntekijöiden velvollisuus ilmoittaa koneissa tai työolosuhteissa havaitsemissaan puutteissa ei vähennä tai poista työnantajan vaarojen selvittämisvelvollisuutta, kuten ei myöskään se, että tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita ei ole aiemmin ollut ko. koneella.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 21/2946. Tuomio ei ole lainvoimainen.

 

Lisätietoja:

Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.