Työntekijän sormi vahingoittui täytteenannostelijan pesun yhteydessä – sakot yhtiölle

Mediatiedote 2.11.2021

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi leipomoalan yrityksen 7 500 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 28.10.2021.

Tuomio liittyi Joutsenossa 15.3.2017 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa leipomotyöntekijä oli puhdistamassa täytteenannostelijaa, johon oli asennettu erillinen turvajärjestelmän ohituskytkin. Kytkimen avulla koneen syöttöteloja ja rattaistoa voitiin käyttää pesun aikana tuotantonopeudella täysin suojaamattomasti. Pesun yhteydessä työntekijän sormi joutui käynnissä olleen täytteenannostelijan avoimen rattaan väliin ja vahingoittui. Työpaikalla oli 29.10.2014 sattunut samankaltainen työtapaturma ohituskytkimellä varustetun toisen merkkisen täyteannostelijan pesussa.

Käräjäoikeus totesi, että työpaikalla olisi tullut tehdä systemaattinen ja huolellinen vaarojen tunnistaminen ja arviointi viimeistään ensimmäisen, vuonna 2014 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen, ja varmistaa kaikkiin tehtaan koneisiin rakennettujen turvarajojen ohitusjärjestelmien poistaminen. Käräjäoikeuden mukaan täyteannostelijan peseminen sen käynnissä ollessa oli ollut ainakin joidenkin esimiesten tiedossa ja melko yleinen työntekotapa, joten myös työntekijöiden turvallisten työtapojen valvonnassa oli työpaikalla ollut puutteita. Työntekijöiden työtapojen asianmukaisella valvonnalla olisi työnjohdon tullut myös huomata ohituskytkimen käyttö täyteannostelijan pesussa ja reagoida siihen.

Asianmukainen valvonta edellyttää havaittuihin epäkohtiin puuttumista

Työsuojelun lakimies Jasmine Peltorinne Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että valvonta edellyttää työnantajalta aktiivisuutta. Työnantajan on välittömästi ja oikea-aikaisesti puututtava havaitsemiinsa epäkohtiin. Työtapoja asianmukaisesti valvomalla työnjohdon olisi tullut huomata ohituskytkimen käyttö täytteenannostelijan pesussa ja reagoida siihen. Valvonta on riittävää, jos työnantaja on tietoinen työpaikan tapahtumista, olosuhteista sekä vakiintuneista työntekotavoista.

”Työnteon valvonta on parhaimmillaan järjestelmällistä ja jatkuvaa työympäristön ja työolosuhteiden arviointia sekä sen perusteella tapahtuvaa aktiivista turvallisuustason parantamista.”, Peltorinne toteaa.


Etelä-Karjalan käräjäoikeuden asia numero 21/145332, 28.10.2021

Lisätiedot:

Lakimies Jasmine Peltorinne, puh. 029 501 6674, [email protected]