Työntekijät altistuvat tarpeettomasti kemikaaleille

Mediatiedote 16.5.2022

Työsuojeluviranomaisten valvontahavaintojen mukaan monet työpaikat tuntevat heikosti kemikaalien vaarat. ”Esimerkiksi kemiallisten tekijöiden riskien arvioinnissa yli puolessa tarkastuksista löydettiin huomautettavaa”, sanoo ylitarkastaja Satu Auno.

Viime vuonna työsuojeluviranomaiset tekivät 650 kemiallisiin tekijöihin kohdennettua tarkastusta. Valvontaa kohdennettiin pääsääntöisesti kemikaaleja paljon käyttävään teollisuuteen sekä muille työpaikoille, kuten autokorjaamoille.

Tarkastustietojen mukaan yli puolessa tarkastetuista työpaikoista oli puutteita kemiallisiin tekijöihin liittyen. ”Merkittävissä määrin puutteita havaittiin muun muassa riskien arvioinnissa, työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä, kemikaaliluetteloissa ja syöpävaarallisille kemikaaleille altistuneiden henkilöiden luetteloinnissa”, tarkastaja Auno toteaa.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus suojella työntekijöitä kemiallisten altisteiden aiheuttamilta vaaroilta. Kemikaalialtistus voi aiheuttaa muun muassa syöpää, perimän muutoksia ja lisääntymiskyvyn heikkenemistä. ”Valvomme, että työpaikkojen kemialliset riskit hallitaan lain vaatimalla tavalla. Tavoitteenamme on kemiallisten tekijöiden tunnistamisen lisääminen ja altistumisen vähentäminen työssä. Pyrimme vaikuttamaan työpaikkoihin niin, että tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet vähenisivät”, kertoo Satu Auno.

Työsuojeluviranomaiset järjestävät kampanjaviikon 16.–20. toukokuuta, jonka tavoitteena on lisätä kemiallisten riskien tuntemusta työpaikoilla.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Satu Auno, p. +358 295 016 234 sähköposti: [email protected]
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue