Murupolku - Usein kysytty kysymys

Työntekijöillä on alkanut ilmetä työpaikalla ollessaan epämääräistä oireilua, jonka luulen liittyvän työpaikkamme sisäilmaan. Mitä minun työnantajana tulee tehdä?

Sisäilmasto

Jos työntekijöillä esiintyy työpaikan sisäilmaongelmaan viittaavia oireita, on työnantajan huolehdittava siitä, että työolot eivät vaaranna työntekijöiden terveyttä. Ensinnäkin on selvitettävä työntekijöiden sisäilmaongelmaan liittyvä oireilu ja sairauspoissaolot yksilö- ja ryhmätasolla esimerkiksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Samanaikaisesti on selvitettävä kiinteistön kunto. Selvityksissä tulee huomioida muun muassa kiinteistön perustiedot ja käyttäjien havainnot. Näiden pohjalta työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin.

Työsuojeluhallinnon pdf-julkaisu aiheesta: Sisäilmaongelmia työpaikalla? Ohjeita ongelman käsittelyyn ja ratkaisemiseen.

17.10.2023