Työntekijöitä lähettävien yritysten on jatkossa ilmoitettava työntekijäkohtaiset tiedot

Verkkouutinen 15.9.2021

Lokakuusta alkaen työntekijöitä Suomeen lähettävien yritysten tulee ilmoittaa jokaisesta työntekijästä yksilöidyt tiedot. Aikaisemmin riitti, kun ilmoituksessa antoi tiedon arvioidusta työntekijöiden lukumäärästä ja lähettämisen kestosta.

Laki lähetetyistä työntekijöistä muuttui 30.7.2020. Lähettämisen ilmoitusta koskevat muutokset astuvat voimaan 1.10.2021. 

Jatkossa lähettävän yrityksen tulee antaa kustakin lähetetystä työntekijästä seuraavat tiedot: 

  • henkilötunnus
  • asuinvaltion verotunniste 
  • Suomessa Verohallinnon antama veronumero 
  • lähettämisen alkamisaika 
  • lähettämisen päättymisaika tai arvioitu päättymisaika.

Ilmoitus tehdään työsuojeluviranomaiselle verkkolomakkeella, joka löytyy sivulta Ilmoitusvelvollisuus. Lisätietoa työntekijän lähettämisestä on sivulla Lähetetty työntekijä