Työpaikkojen kemiallisten tekijöiden riskien arvioinnin suurimmat sudenkuopat

Marjo Vänskä 14.3.2023 / päivitetty 17.3.2023 12:28

Jo vuodesta 2001 alkaen työpaikkojen on kuulunut tehdä nykyisen muotoinen, lakisääteinen kemiallisten tekijöiden kirjallinen riskinarviointi. Tästä huolimatta tarkastajille tulee edelleen vastaan työpaikkoja, joilla ei ole kemikaaleihin liittyvistä velvollisuuksista ensimmäistäkään täytettynä. 

Kemikaaliturvallisuus näyttäytyy isona mörkönä työpaikoilla. Purkit ja purnukat on vielä helppo hallita ja luetteloida sekä myyjältä saadut käyttöturvallisuustiedotteet mapittaa. Varsinaisen altistumisen arviointi ja riskin suuruuden luokittelu on kuitenkin vaikeaa. Se on vaikeaa myös asiantuntijoille! Ja mukaan täytyy vielä muistaa lisätä muutkin kemialliset vaaratekijät, kuten pölyt, pakokaasut ja prosessiperäiset epäpuhtaudet.

Kemikaalien vaaraominaisuuksien mukaan purkit ja purnukat voi laittaa järjestykseen, riippuen mitä vaaraominaisuutta halutaankaan tarkastella. Joku voi olla syttyvin, toinen taas pitkäaikaisessa käytössä syöpäriskiä nostava ja kolmas eniten ihoa ärsyttävä. Mutta eniten vaikuttavat juuri sen kyseisen työpaikan tai työtehtävän olosuhteet. Voihan olla, että sitä vaarallisinta kemikaalia käytetäänkin varsin turvallisesti, mutta vähemmän vaarallista taas vailla huolta huomisesta. Tällöin vaaraominaisuuksista huolimatta altistuminen aiheuttaa riskin suuruuden kasvun. 

On siis hyvä muistaa, että altistumisen arviointia ja siitä johdettua riskin suuruuden määrittelyä ei pysty tekemään täysin työpöydän ääressä. Ja mitä tulee riskinhallintatoimenpiteisiin, niin yleensä suurin asiantuntija löytyy sieltä sorvin äärestä. Kukaan ei vain koskaan ole pysähtynyt kysymään, että olisiko työoloille jotain tehtävissä. Ensisijainen ajatushan on, että henkilönsuojaimilla vain ostetaan aikaa tehdä niitä teknisiä parannuksia.

Kemiallisten vaaratekijöiden riskien arvioinnille ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Lainsäädännön silmissä työnantajan oletetaan silti olevan kemikaaliasiantuntija. Alkuun pääsee, kun rohkeasti avaa valtioneuvoston asetuksen kemiallisista tekijöistä työssä ja esimerkiksi excel-taulukon.    
 

Marjo Vänskä

Marjo Vänskä

Työsuojelutarkastaja