Työpaikoilla käytetään tarkastamattomia nostolaitteita

Mediatiedote 24.3.2021

Työsuojeluviranomaisella on käynnissä työpaikkojen nostolaitteisiin keskittyvä valvontahanke. Hankkeessa työsuojelutarkastuksia suunnataan työpaikoille, joissa käytetään määräaikaistarkastettavia työvälineitä1). Kyseessä on työvälineet, joille nostolaitetarkastajan2) on tehtävä vuosittain määräaikaistarkastus.

Hankkeessa tehtiin viime vuonna 226 työsuojelutarkastusta. Tarkastuksia kohdennettiin eniten kuljetuksen ja rakentamisen toimialoille sekä autokorjaamoihin, ja työvälineistä autonostimiin, kuormausnostureihin sekä henkilönostimiin. Työsuojelutarkastuksilla varmistettiin, että työntekijöiden käyttöön annetuille työvälineille on tehty vuosittaiset määräaikaistarkastukset sekä perusteelliset määräaikaistarkastukset.

”Joka neljäs havainnoiduista työvälineestä oli tarkastamatta. Lisäksi perusteellinen kerran kymmenessä vuodessa tehtävä määräaikaistarkastus oli tekemättä 17 tarkastuksen kohteena olleelle työvälineelle”, kertoo ylitarkastaja Piia Koskinen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Puutteita havaittiin myös nostolaitetarkastusten tarkastuspöytäkirjojen säilyttämisessä. ”Erityisesti liikkuvan kaluston, kuten kuormausnostureiden ja henkilönostimien, osalta viimeisin tarkastuspöytäkirja ei ollut aina työvälineen mukana. Myös tarkastuksesta työvälineeseen tehtävä merkintä puuttui noin joka kymmenennestä laitteesta”, ylitarkastaja Piia Koskinen toteaa.

Työantaja vastaa työvälineiden turvallisuudesta

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantaja vastaa työntekijöiden käyttöön annettavien työvälineiden turvallisuudesta. Erityisesti käyttöasetuksen3) liitteen mukaisten laitteiden määräaikaistarkastuksista on huolehdittava. ”Työnantajan on myös huolehdittava, että tarkastuspöytäkirjat säilytetään työvälineen käyttöiän ajan ja että viimeisin pöytäkirja on työvälineen käyttöpaikalla saatavilla. Tärkeää on myös, että tehdystä tarkastuksesta on merkintä työvälineessä”, painottaa ylitarkastaja Piia Koskinen.

Työvälineiden tarkastuksiin kohdistuva työsuojeluviranomaisten valvontahanke jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Hankkeen tarkastuksia tehdään valtakunnallisesti kaikille toimialoille, joissa käyttöasetuksen liitteen mukaisia laitteita on käytössä. Vuoden 2021 aikana määräaikaistarkastusten piiriin tulevat myös betonipumppuautot, hyllystöhissit ja tuulivoimaloiden huoltohissit.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Piia Koskinen, p. 0295 018 679, [email protected]
Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
www.tyosuojelu.fi


1) Ajoneuvonosturi, autonostin yli 0,5 m, henkilönostin, asennusta vaativa henkilönostin, kuormausnosturi, kuormausnosturi yli 25 tnm, nosturit yli 500 kg, henkilönostoon tarkoitettu rakennushissi, torninosturi, aluksen nostolaite. Betonipumppuauto, hyllystöhissi ja tuulivoimalan huoltohissi tulevat valvonnan piiriin vuonna 2021.

2) Hyväksytty asiantuntijayhteisö tai sertifioitu asiantuntija (= nostolaitetarkastaja).

3) Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)