Työsuhdeasioiden valvonta laajenee uusille aloille

Mediatiedote 28.2.2022

Työsuojeluviranomaiset kohdistavat työsuhdeasioiden valvontaa tänä vuonna uusille aloille. Uusina kohteina ovat kuntokeskukset, fysikaaliset hoitolaitokset, lasten sisäleikkipuistot, talotekniikka-ala, taksiala sekä maa- ja metsätalousala. Tarkastuksia tehdään koko maassa. '

”Nämä alat valikoituivat valvonnan kohteiksi, sillä niihin ei ole viime vuosina tehty valtakunnallista työsuhdeasioiden valvontaa. Esimerkiksi talotekniikka-alalla sekä maa- ja metsätalousalalla on valvottu etupäässä työturvallisuuteen liittyviä asioita”, kertoo työsuojelutarkastaja Janne Honkonen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Lisäksi työsuhdevalvontaa kohdennetaan edellisvuosien tapaan muun muassa siivousalalle sekä ravitsemis- ja majoitusaloille. 

Tarkastuksilla keskitytään työaikaan ja työsuhteen minimiehtoihin. Tarkastuksilla käydään läpi työsopimukset, palkkalaskelman antaminen, työvuoroluettelo, työaikakirjanpito, työajan enimmäismäärän seuranta ja työterveyshuollon järjestäminen.

”On sekä työntekijän että työnantajan oikeusturvan kannalta tärkeää, että työsuhteeseen liittyvät asiakirjat ovat kunnossa. Myös työntekijän kannattaa kirjata itselleen muistiin tehdyt työtunnit ja tarkistaa, että ne ovat palkkalaskelmassa oikein”, Honkonen muistuttaa.
Tarkastukset tehdään joko paikan päällä, videoneuvotteluna tai asiakirjojen pohjalta.

Työsuhdeasioiden lyhyt muistilista työnantajalle

  • Tee kirjallinen työsopimus tai anna työntekijälle työsuhteen ehdot kirjallisesti.
  • Anna työvuoroluettelo työntekijöille etukäteen. 
  • Varmista, ettei työaika ylitä sallittua enimmäismäärää. 
  • Anna työntekijälle palkkalaskelmat. 
  • Tarkista, mitä työehtosopimuksessa määrätään yllä mainituista asioista. 
  • Pidä työaikakirjanpitoa kaikista tehdyistä työtunneista.
  • Järjestä työterveyshuolto, jos sinulla on yksikin työntekijä. 
  • Lue lisää sivulta Työsuhde 


Lisätietoja:
Tarkastaja Janne Honkonen
p. 0295 017 675, [email protected]
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue