Työsuojelun asiointipalvelua laajennetaan

Verkkouutinen 16.9.2022

Työsuojeluviranomaisen asiointipalvelun kokeilua jatketaan ja laajennetaan.

Työnantajien uudet palvelut

Palvelun kautta työnantaja voi jatkossa nähdä muun muassa omat tarkastuskertomuksensa ja muita työsuojeluviranomaisen laatimia asiakirjoja. Pyydettyjä tarkastuksiin liittyviä selvityksiä voidaan toimittaa asiointipalvelun kautta esimerkiksi asiakirjatarkastuksen yhteydessä.

Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta siirtää työaikojen poikkeuslupakäsittelyyn liittyvät lomakkeet ja asiointi vuorovaikutteiseen asiointipalveluun. Samalla selvitetään automaattisen päätöksenteon käyttöönottomahdollisuutta. 

Uudet palvelut työntekijälle

Palvelua laajennetaan niin, että jo nyt käytössä olevan työtodistusasian valvontapyynnön lisäksi työntekijät voivat tehdä myös muita työsuhdeasioita koskevia valvontapyyntöjä (esim. palkkalaskelmasta) palvelun kautta. Valvontapyynnön voi tehdä työsuojeluviranomaiselle, jos työnantaja ei ole pyynnöstä huolimatta asiakirjaa antanut. 

Miten käytät asiointipalvelua?

Asiointipalveluun pääsee Tyosuojelu.fi-verkkopalvelun kautta. Asiointipalvelun käyttö edellyttää käyttäjältä tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Työnantajan puolesta asioiminen edellyttää valtuutusta, jonka käytöstä löytyy yleistä tietoa Suomi.fi-valtuutusohjeista. Julkisyhteisöjä varten palvelussa on yleiset virkailijavaltuutusohjeet sekä tarkemmat julkisyhteisöjä koskevat ohjeet

Työsuojeluviranomaisen asiointipalvelussa saat asiasi käsittelyyn aiempaa nopeammin, eikä papereiden tai kuvien lähettely kirje- tai sähköpostissa ole tarpeen. Voit myös seurata reaaliajassa asiasi käsittelyn etenemistä ja esittää käsittelijälle kysymyksiä.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Antti Ikonen, 029 501 6257, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto