Työsuojelun säädösvalmistelukatsaus ja EU-tiedote 1/2024 on julkaistu

Verkkouutinen 12.3.2024

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto on julkaissut 11. maaliskuuta katsauksen valmistelussa olevista työsuojelusäädöksistä ja työsuojelun EU-tiedotteen.

Säädösvalmistelutiedotteeseen on koottu työsuojelun ajankohtaiset säädösvalmisteluhankkeet vastuuhenkilöineen ja valmisteluvaiheineen.

Euroopan unionissa vireillä olevat työsuojelua koskevat lainsäädäntöasiat kootaan omaan EU-tiedotteeseensa. EU-tiedote julkaistaan säädösvalmistelukatsauksen tapaan kahdesti vuodessa.

Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta 1/2024 (pdf)

Työsuojelun EU-tiedote 1/2024 (pdf)