Työsuojelun vastuualueen johtajan virka avoinna Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Verkkouutinen 18.2.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana työsuojelun vastuualueen johtajan virka 1.5.2020 alkaen.

Johtaja johtaa aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimintaa ja vastaa
vastuualueen toiminnan tuloksellisuudesta ja sosiaali- ja terveysministeriön
vastuualueelle asettamien tulostavoitteiden saavuttamisesta. Johtaja on
aluehallintoviraston johtoryhmän jäsen. Viran sijoituspaikka on Helsinki.

Työsuojelun vastuualueet valvovat alueellisesti työsuojelusta annettujen säädösten ja
määräysten noudattamista. Valvonnan avulla vaikutetaan työntekijöiden
turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn kannalta olennaisiin tekijöihin sekä työpaikan
turvallisuusjohtamiseen. Työsuojeluvalvonta vahvistaa turvallista, terveellistä ja reilua
työtä monipuolisilla keinoilla, toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja toimintaa
rohkeasti kehittäen.

Kelpoisuusvaatimuksena vastuualueen johtajalla on ylempi korkeakoulututkinto,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä tehtävän edellyttämä
monipuolinen kokemus. Lisäksi edellytetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa
kotimaisten kielten taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-
alaista ja monipuolista työsuojelun asiantuntemusta. Tuloshakuisuus, verkostoitumis-
ja yhteistyötaidotsekä kyky toimintatapojen uudistamiseen toimintaympäristön
muuttuessa ovat olennaisia valmiuksia viran hoidossa.

Hakijoista voidaan tehdä henkilön suostumuksella turvallisuusselvityslain mukainen
turvallisuusselvitys.

Johtajan nimittää sosiaali- ja terveysministeriö. Hakemukset pyydetään tallentamaan
valtion työnhakupalveluun www.valtiolle.fi (ID 33-110-2020). Tarvittaessa
hakemuksen voi toimittaa kirjallisena sosiaali- ja terveysministeriöön, osoite PL 33,
00023 Valtioneuvosto, viimeistään 6.3.2020 klo 16.15. Hakemuksen voi myös jättää
valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, Helsinki (ma - pe klo 8.00–
16.15). Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antavat sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston
osastopäällikkö Raimo Antila, puh. 0295 163094 ja valvontajohtaja Arto Teronen,
puh. 0295 163493 tai sähköpostilla [email protected].

Linkki hakuilmoitukseen Valtiolle.fi-palvelussa