Työsuojelutarkastuksia työpaikoille, joissa on ilmeinen väkivallan uhka

Mediatiedote 16.2.2021

Väkivalta ja väkivallan uhka ovat yhä yleistyvä ilmiö suomalaisessa työelämässä. Työntekijät kohtaavat asiakasväkivaltaa päivittäin muun muassa opetus- ja turvallisuustoimialoilla, palvelualoilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tarkastavat kuluvan vuoden aikana yhteensä noin 200 työpaikkaa, joissa on ilmeinen väkivallan uhka.

– Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä työtä turvallisesti, eikä työssä tarvitse pelätä väkivallan kohteeksi joutumista, korostaa työsuojelutarkastaja Anne Myyryläinen työsuojelun vastuualueelta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Tarkastuksilla keskitytään siihen, että työnantaja tunnistaa työssä esiintyvän ilmeisen väkivallan uhan tekemässään riskien arvioinnissa sekä hallitsee väkivallan uhan aiheuttamaa haitallista kuormitusta. 

Työnantajan on järjestettävä kaikille työntekijöilleen työterveyshuolto. Valvonnassa muistutetaan tarvittaessa myös siitä, että työterveyshuollon asiantuntijoiden on arvioitava työssä mahdollisesti esiintyvän väkivallan uhan terveydellinen merkitys työntekijöille sekä erityiseen sairastumisen vaaraan liittyvien lakisääteisten terveystarkastusten tarve.

Lisätietoa:

Työsuojeluviranomaisten opas: Väkivallan uhka työssä. Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 46. 

Tyosuojelu.fi: Väkivallan uhka

Lisätiedot:

Turvallisuus- ja palvelualat:
Tarkastaja Ari Pakarinen, 0295 016 423, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Sosiaali- ja terveydenhuolto: 
Tarkastaja Anne Myyryläinen, 0295 016 207, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto