Työsuojeluvalvonta: ulkomaalaisten palkassa puutteita joka toisella tarkastetuista työpaikoista

Mediatiedote 1.6.2022

Työsuojeluviranomainen keskittyi viime vuonna ulkomaalaisvalvonnassa erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoihin. Ulkomaalaisten työntekijöiden peruspalkassa ja lisissä havaittiin paljon puutteita. Lisäksi havaittiin aiempaa enemmän yrittäjätyöksi naamioituja työsuhteita. Valvonnan havainnot kuvataan työsuojeluviranomaisen tuoreessa raportissa ”Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2021”.

Työsuojeluviranomainen teki Suomessa vuonna 2021 yli 1 500 ulkomaalaisvalvonnan tarkastusta. Keskeisin valvottava asia oli se, että työnantajat noudattavat lainsäädäntöä ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen osalta.

Palkkausta valvottiin lähes 600 tarkastuksella, ja siinä havaittiin puutteita vajaa puolella tarkastuksista. Useimmiten kyse oli siitä, että peruspalkka oli liian pieni tai erilaisia lisiä ei maksettu tai ne olivat liian pienet. Rakennus- ja ravintola-aloilla puutteita ilmeni eniten, noin 65 prosentilla tarkastuksista.

Myös työaika-asiakirjoissa oli paljon puutteita. Siksi palkkauksen oikeellisuutta oli usein vaikea arvioida, kun todellisia tehtyjä työtunteja ei saatu valvonnassa selville. 

Työn naamioiminen yrittäjätyöksi on lisääntynyt 

Ulkomaalaisvalvonnassa tuli yhä useammin vastaan tilanteita, joissa oli kyse yrittäjätyöksi tai ns. kevytyrittäjyydeksi naamioidusta työsuhteesta. Joskus työsuhde oli muutettu jopa työntekijän ymmärtämättä toimeksiantosuhteeksi, jonka ehdot kuitenkin vastasivat työsopimuksen ehtoja. Ilmiö näkyi erityisesti rakennusalalla, mutta myös autokorjaamoissa ja -pesuloissa. 

Ulkomaalaisille tietoa työntekijän oikeuksista 

Työsuojeluviranomainen pyrki yhä enemmän suuntaamaan viestintää suoraan ulkomaalaisille työntekijöille ja heitä auttaville tahoille. Vuonna 2021 työsuojeluviranomainen päivitti Ulkomaalaisena työntekijä Suomessa -oppaan 14 eri kielelle ja järjesti englanniksi verkkoseminaari työntekijöiden oikeuksista.

”Työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen näkökulmasta on tärkeää, että ulkomaalaiset työntekijät tietävät oikeutensa työelämässä ja osaavat tarvittaessa pyytää viranomaiselta apua”, kertoo ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.


Avaa raportti tästä: Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2021 (pdf).

Raportti julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi sivulla www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/julkaisut/raportit.


Lisätietoa:

Ylitarkastaja Riku Rajamäki 
0295 016 339, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue