Työsuojeluvalvonta uudistuu perinteisiä aiheita unohtamatta

Verkkouutinen 15.12.2020

Kuluva vuosi käynnisti työsuojelun vastuualueilla uuden nelivuotiskauden. Vastaamme muuttuvan työelämän tarpeisiin toteuttamalla valvontaa nelivuotiskaudella 2020 – 2023 ilmiöperusteisesti. Valvontaa suuntaavat ilmiöt ovat työolot, pirstaloituva työelämä ja työn kuormittavuus.

Työoloissa valvomme edelleen työtapaturmien torjunnan, kemiallisten ja biologisten tekijöiden sekä fyysisen kuormituksen hallintaa.

Uudet työnteon muodot, kuten alustatalous ja kevytyrittäjyys, haastavat perinteisen käsityksen työnantajan ja työntekijän rooleista myös työsuojeluvalvonnassa. Työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista valvomme kohdentamalla valvontaa riskiperusteisesti erilaisiin työnteon muotoihin ja ulkomaalaisen työvoiman käyttöön.

Työn kuormittavuuden valvonnassa varmistamme työpaikkojen edellytyksiä kuormituksen hallintaan käsittelemällä valvonnassa työpaikan kuormitustekijöitä sekä varmistamalla työterveyshuollon asiantuntemuksen hyödyntäminen.

Valtaosan valvonnasta toteutamme valtakunnallisten valvontasuunnitelmien mukaisesti. Hankkeissa otetaan kuitenkin huomioon alueelliset eroavaisuudet. Myös valvonnan keinovalikoima on aiempaa monipuolisempi.

Koronavuosi toi käyttöön uusia keinoja

Kuluvan vuoden työsuojelun valvonta on toteutunut toisenlaisena kuin suunnittelimme. Kun koronavirus rantautui Suomeen maaliskuussa, työsuojelutarkastukset muuttivat osittain muotoaan. Tänä vuonna alkaneen nelivuotiskauden tavoitteeksi asetettu tarkastusten monimuotoisuuden kehittäminen otti suuren harppauksen, kun jouduimme pikaisella aikataululla suunnittelemaan tarkastajien työtä uudelleen erilaiset rajoitukset ja suositukset huomioon ottaen. Virtuaalitarkastukset ovat joissain tapauksissa olleet ihan käytännön välttämättömyys.

Valvontasuunnitelmat vuodelle 2021 ovat valmistumassa tai ovat jo valmiina. Suunnitelmissa on huomioitu koronatilanteen jatkuminen ja valvonnan toteuttaminen erilaiset rajoitukset huomioiden. Vuonna 2021 ilmiöpohjaisen valvonnan 18 000 tarkastuksen lisäksi muussa valvonnassa (esim. alueellisessa valvonnassa ja työtapaturmien tutkinnassa) tehdään noin 3 000 tarkastusta. Suunnitelmissa on myös tavoittaa 15 000 työpaikkaa muiden vaikuttamistoiminnan keinojen avulla.

Kuluvana vuonna on käynnistetty uusien digitaalisia ja vuorovaikutteisten palvelujen suunnittelu. Tätä työtä jatketaan ensi vuonna. Samalla selvitetään eri asiakasryhmien tarpeita ja toiveita työsuojeluviranomaiselta saatavan tiedon suhteen.

Valtakunnallisesti ohjautuvan ilmiöpohjaisen valvonnan osuus valvontaresurssista on yli 85 prosenttia. Noin puolet valvonnan voimavaroista menee työolot-ilmiön alle kuuluvien asioiden (työtapaturmien torjunta, kemiallisten ja biologisten tekijöiden sekä fyysisen kuormituksen hallinta) valvontaan.

Uutiskirje tuo tuoretta tietoa työpaikoille

Työsuojelupäälliköille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnattu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje on osa uutta lähestymistapaa, jossa perinteisiä työpaikkojen valvontakäyntejä täydennetään entistä enemmän viestinnällä ja vuorovaikutteisilla digitaalisilla palveluilla.

Työsuojeluhallinnon uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeissä kerrotaan työsuojeluviranomaisten toiminnasta ja lainsäädännön ajankohtaisista muutoksista. Kirje lähetetään automaattisesti Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilöiden rekisteriin kuuluvalle työsuojeluhenkilöstölle sekä työsuojeluneuvottelukunnan ja alueellisten työsuojelulautakuntien jäsenille. Lisäksi kaikki kiinnostuneet voivat tilata kirjeen oheisesta linkistä.

Tilaa työsuojeluhallinnon uutiskirje

Lue lisää: Työsuojeluhallinnon uutiskirje 15.12.2020