Työsuojeluviranomainen ehkäisee ennalta työpaikkojen sisäilmaongelmia

Mediatiedote 14.4.2022

Työsuojeluviranomainen valvoo Lounais-Suomen alueella työpaikkojen sisäilmaongelmia suoraan työnantajille tehdyllä kyselyllä. ”Kysely on työpaikalta tulleen ilmoituksen perusteella tehtyä tarkastusta kevyempi menetelmä. Silloin kun teemme tarkastuksen työpaikalta tulleen yhteydenoton perusteella, ongelmat työpaikalla ovat monesti jo kehittyneet varsin haastaviksi”, kertoo tarkastaja Petra Penttinen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Uudenlainen valvontaote liittyy käynnissä olevaan hankkeeseen, jossa valvotaan työpaikkojen sisäilmastoon liittyviä menettelytapoja, olosuhteita sekä käytäntöjä mahdollisesti jo ilmenneille epäkohdille. Työpaikan hyvällä sisäilmalla on vaikutusta työolojen terveellisyyteen, työyhteisön työilmapiiriin ja toimivuuteen sekä työn tuottavuuteen. ”Pyrimme lisäämään työpaikkojen ymmärrystä sisäilmastoon liittyvistä menettelytavoista ja prosesseista. Lisäämällä tietoa ennaltaehkäisemme ongelmia”, tarkastaja Petra Penttinen sanoo.

Riskikartoituksessa valikoiduille työantajille on lähetetty tai tullaan lähettämään kysely, jonka avulla pyritään saamaan tarvittavat tiedot sisäilmastoon liittyvistä menettelytavoista ja olosuhteista työpaikalla. ”Kyselyn lisäksi työpaikalta voidaan pyytää valvonnan kannalta keskeisiä asiakirjoja, kuten työpaikkaselvitystä ja vaarojen arviointia. Kyselytarkastusten avulla kerätään myös tietoa siitä, minne laajempaa, kohdennettua valvontaa, mahdollisesti jatkossa on perusteltua suunnata”, tarkentaa tarkastaja Petra Penttinen.

Lainsäädännön mukaan työnantajan on huolehdittava sisäilmasto-olosuhteiden terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Aiheesta löytyy tietoa työsuojeluviranomaisten verkkopalvelusta.

Työsuojeluviranomaisella on myös työympäristöasioissa valtakunnallinen puhelinneuvonta maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00 numerossa 0295 016 620.

Lisätiedot:
​​​​​​​Tarkastaja Petra Penttinen, p. 0295 018 139, sähköposti: [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue