Työsuojeluviranomainen: Hätätyö ei yleensä sovi lakkotilanteeseen

Mediatiedote 14.4.2022

Työntekijöiden työtaistelu voi olla hätätyön perusteena vain hyvin rajatuissa tilanteissa, toteaa lakimies Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Työsuojeluviranomaisen peruslinja on, että lakkotilanteessa teetettävä työ ei sovellu hätätyöksi, koska kyse ei yleensä ole työaikalain säännöksistä poikkeamisesta, vaan säännöllisen työajan teettämisestä.

Lakkoa ei voida pitää hätätyön edellytykset täyttävänä senkään vuoksi, ettei lakko ole ennalta-arvaamaton. Työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan lakosta on tehtävä ilmoitus vähintään kaksi viikkoa ennen työtaistelun alkamista, jolloin kyse ei voisi olla hätätyösäännöksen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomasta tilanteesta.

Työsuojeluviranomainen tukeutuu ratkaisuissaan työneuvoston lausuntoon TN 1453-13. Työneuvosto katsoi, että lakko voisi olla peruste hätätyölle, jos työntekijät ovat laiminlyöneet ilmoitusvelvollisuuden eikä työnantaja ole muutoinkaan ollut tietoinen tulevasta työtaistelusta. Vastaavasti työneuvosto katsoi, että vaikka lakko täyttäisi ennalta arvaamattomuuden kriteerin, ei peruste voi olla voimassa lakon kestäessä pitkään, vaan työnantajan tulee ryhtyä mahdollisuuksinensa mukaan toimiin, jotta hätätyötä tekevät työntekijät voitaisiin korvata muilla työntekijöillä.

Hätätyö voi tulla lakkotilanteessa kyseeseen vain hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa sinänsä ennalta-arvattavat tilanteet ajoittuvat epätavallisella tavalla yhtäaikaisesti – esimerkiksi, jos lakko, sairausloma-aalto, suojelutyöstä kieltäytyminen ja muu vastaava seikka ajoittuvat yhtäaikaisesti.

Lakkotilanteessa henkeä uhkaavat työt hoidetaan ensisijaisesti suojelutyönä, josta työnantaja neuvottelee aktiivisesti työntekijäpuolen kanssa. Jos työnantaja päätyy teettämään hätätyötä, siitä pitää tehdä ilmoitus Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Lisätietoja asiasta verkkopalvelusta Tyosuojelu.fi.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että lain vastainen hätätyöhön määrääminen on säädetty rangaistavaksi työaikalain 44 §:n mukaisena työaikarikkomuksena.

Lisätiedot:
Lakimies Aki Eriksson
Lounais-Suomen työsuojelun vastuualue
[email protected]