Työsuojeluviranomainen ja Suomen Hiusyrittäjät ry neuvovat hiusalan työpaikkoja fyysisen kuormituksen hallinnassa

Verkkouutinen 31.5.2021

Kaksi kampaajaa työssään. Piirroskuva.Liiallinen tai yksipuolinen fyysinen kuormitus on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinvaivojen aiheuttajia ja se on tehokkaasti ennaltaehkäistävissä hyvällä suunnittelulla. Aloittelevan kampaajan tai parturin tulisikin kiinnittää riittävästi huomiota terveellisiin työasentoihin ja työliikkeisiin - koskaan se ei ole liian myöhäistä. Tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisy parantaa työssä jaksamista ja elämänlaatua. Lisäksi se on järkevää tuloksellisen liiketoiminnan kannalta. 

Suomen Hiusyrittäjät ry on laatinut työsuojeluviranomaisen neuvojen pohjalta hiusalalle fyysisen kuormituksen hallintaan ja ehkäisyyn liittyviä vinkkejä.

  • Keskeisimpiä fyysisiä kuormitustekijöitä hiusalalla ovat niskan ja selän kumarat ja kiertyneet työasennot, olkavarren staattinen ylhäällä pito, ranteen toistuvat työliikkeet sekä pitkäaikainen jalkojen päällä olo. Työsuojeluviranomainen valvoo, että työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittu, mitoitettu ja sijoitettu työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioiden. Tähän liittyy mm. se, että työntekijällä on riittävästi tilaa, työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein ja toistorasituksen aiheuttama haitta vältetään tai se on mahdollisimman vähäinen. Linkki blogiitekstiin 
  • Jos työpaikalla on palkattuja työntekijöitä, on työnantajalla työturvallisuuslain (738/2002) edellyttämiä velvollisuuksia. Yksi tärkeimmistä on työn vaarojen tunnistaminen ja arviointi, myös työn fyysisen kuormituksen osalta. Työnantajan tulee selvittää kattavasti kaikki työhön liittyvät vaaratekijät, arvioitava riskit ja suunniteltava niiden poistamiseksi tai vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet.  Työntekijöille tulee antaa opetusta ja ohjausta työn terveellisestä ja turvallisesta tekemisestä. Työnantajan on myös tarkkailtava, että työntekijät noudattavat turvallisia työtapoja. Linkki blogitekstiin
  • Työnantajan tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto, vaikka hänellä olisi vain yksi työntekijä. Yksinyrittäjänkin on mahdollista järjestää itselleen työterveyshuolto ja saada tukea fyysisen kuormituksen hallintaan. Työterveyshuolto auttaa ehkäisemään työkykyä uhkaavia tekijöitä ja vähentää niistä aiheutuvia sairauspoissaoloja ja kustannuksia. Linkki blogitekstiin 
  • Työhön liittyvien asioiden lisäksi myös terveelliset elämäntavat suojaavat haitallisen fyysisen kuormituksen aiheuttamilta seurauksilta. Pitämällä huolta kunnostasi, tauotuksesta sekä riittävästä palautumisesta työvuorojen välillä ja lomallasi edistät työhyvinvointiasi. Myös psykososiaalisilla tekijöillä on yhteys tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintyvyyteen. Työpaikalla on syytä ottaa huomioon myös työtilojen toimivuus, melu, valaistus, lämpöolosuhteet, työvälineet sekä työpaikalla esiintyvät biologiset ja kemialliset tekijät. Linkki blogitekstiin

Lisätietoja: