Työsuojeluviranomainen määräsi autokorjaamon toiminnan keskeytettäväksi

Mediatiedote 29.5.2020

Työsuojeluviranomainen on määrännyt Joensuussa toimivan Lapeauto Oy:n toiminnan keskeytettäväksi, koska se ei ole noudattanut lakisääteisiä työsuojeluun liittyviä velvollisuuksiaan työsuojeluviranomaisen antamista uhkasakkopäätöksistä huolimatta.

Työsuojelutarkastaja teki Joensuussa toimivaan Lapeauto Oy:hyn lokakuussa 2018 tarkastuksen ja antoi yhtiölle kehotuksen järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto sekä selvittää ja poistaa yhtiön työntekijöille heidän työssään käyttämistä kemikaaleista aiheutuvat vaarat. 

Yhtiö ei kuitenkaan noudattanut tarkastajan kehotusta, minkä vuoksi työsuojeluviranomainen määräsi yhtiön tekemään ne sakon uhalla. Työnantaja ei kuitenkaan noudattanut uhkasakkopäätöstäkään, minkä vuoksi työsuojeluviranomainen tuomitsi asetetut uhkasakot yhtiön maksettavaksi ja asetti velvoitteiden noudattamiseksi uudet, suuremmat uhkasakot. Sekään ei saanut yhtiötä noudattamaan työsuojeluviranomaisen vaatimuksia. Työsuojeluviranomainen on joutunut tuomitsemaan yhtiölle ja sen edustajalle uhkasakkoja maksettavaksi yhteensä 24 000 euroa.

Koska uhkasakot eivät olleet auttaneet, työsuojeluviranomainen asetti velvoitteiden noudattamisen uhaksi yhtiön työntekijöillään teettämän työn keskeyttämisen. Yhtiö ei noudattanut työsuojeluviranomaisen vaatimuksia tästäkään uhasta huolimatta, minkä vuoksi työsuojeluviranomainen on nyt määrännyt sen täytäntöönpantavaksi. Työsuojeluviranomaisen antama määräys työn teettämisen keskeyttämisestä on voimassa niin kauan, kunnes yhtiö on täyttänyt työsuojeluviranomaisen määräämät velvoitteet.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, [email protected]
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka