Työsuojeluviranomainen muistuttaa turvallisuusvastuusta jäteastioissa

Verkkouutinen 29.4.2020

Työsuojeluviranomainen muistuttaa nosturilla tyhjennettävien jäteastioiden omistajia ja jäteastioista vastaavia turvallisuusvastuusta. Työsuojeluvalvonnassa on havaittu, että osa nosturilla tyhjennettävistä jäteastioista on asennettu väärin. Liian matalat suojakorkeudet aiheuttavat tapaturman vaaran.

Käytettävien jäteastioiden pitää olla vaatimusten mukaisia ja turvallisia käyttää, huoltaa ja tyhjentää. Astian pitää myös olla oikein asennettu. Tämä tarkoittaa sitä, että

  • astian runkokaivon reunan pitää olla vähintään 90 senttiä maanpinnan tason ylä-puolella
  • astiassa ei saa olla ylipainoa
  • astiassa tulee olla merkinnät (SWL [paino], valmistajakilpi)
  • astian pitää olla kunnossa ja
  • astia pitää varustella ja sijoittaa niin, että se voidaan tyhjentää turvallisesti.

Jäteastiaa ei ole turvallista käyttää, jos ylläolevat vaatimukset eivät täyty. Jos työntekijä ei voi tyhjentää tai huoltaa jäteastiaa normaalisti, työnantajan on suunniteltava tarvittavat toimenpiteet, jotta jäteastiaa voidaan käyttää säädösten mukaisesti ja turvallisesti.

Työturvallisuuslaki 57§, 58§
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/2004 1§, 2§, 4§, 9§, 10§

Lisätietoja voi tiedustella alueellisilta jätehuoltoyhtiöiltä ja astioiden valmistajilta.

Työsuojeluviranomaisen näkökulmasta asiasta voi kertoa tarkastaja Johanna Paasonen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, 0295 018 795