Työsuojeluviranomainen valvoi kesätyöpaikkoja kesällä 2020 – työvuorosuunnittelu hiertää palvelualan työpaikoilla

Mediatiedote 29.9.2020

Kaksi tarkastajaa jäätelökioskillaTyösuojeluviranomainen tarkasti kesän 2020 aikana valtakunnallisesti 250 työpaikkaa. Valvonnassa havaittiin toistuvia puutteita työterveyshuollon järjestämisessä, työehdoista sopimisessa, työvuorosuunnittelussa ja työehtosopimuksen palkkamääräysten noudattamisessa.

Suurin osa valvontakohteista oli nuorille tyypillisiä palvelualan kohteita: jäätelökioskeja, kesäkahviloita ja marjanmyyntipisteitä. Kesätyöpaikkoja on valvottu aiemminkin, mutta tänä kesänä pyrittiin erityisesti keskustelemaan työntekijöiden kanssa ja varmistumaan siitä, että työuran alussa olevilla työntekijöillä on käsitys omista oikeuksistaan.

Jopa puolella tarkastuksista jouduttiin antamaan velvoitteita työterveyshuoltoon liittyen. Viidesosalla työpaikoista työterveyshuolto puuttui kokonaan. Työpaikoilla koettiin, ettei lakisääteisellä työterveyshuollolla ole merkitystä kausityöpaikoilla. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työterveyshuolto on pakollinen kaikilla työpaikoilla, joilla on työsuhteisia työntekijöitä. Työterveyshuolto pystyy tukemaan myös kausityöpaikkoja työpaikan omassa työsuojelutyössä ja onkin tärkeää muistaa hyödyntää työterveyshuollon ennaltaehkäisevää palvelua. Terveystarkastukset ja työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitykset ovat tärkeitä myös kausityöpaikoille.

Työntekijän näkökulmasta huolestuttavimmat havainnot liittyivät työehdoista sopimiseen, työvuorosuunnitteluun ja työehtosopimuksen palkkamääräysten noudattamiseen. Joka viidennellä tarkastuksella havaittiin puutteita työsuhteen ehdoissa ja kahdeksalla prosentilla tarkastuksista havainto liittyi palkan määräytymisen perusteisiin. Työpaikalla oli joko sovellettu väärää työehtosopimusta tai palkka oli työsopimuksessa sovittu alle alan yleissitovan työehtosopimuksen.

Kesätyöpaikoilla tyypillisesti muutetaan työvuoroluetteloita säätilan muuttuessa. Työsuojelutarkastajat ovat vuosia puuttuneet lain vastaisiin menettelyihin, mutta edelleen näitä tilanteita tulee toistuvasti tarkastuksilla vastaan. Työsuojeluviranomainen muistuttaakin, että työntekijöille tiedotettua työvuoroluetteloa ei pääsääntöisesti saa muuttaa ilman työntekijän suostumusta. Työntekijä ei myöskään voi antaa pysyvää suostumusta siihen, että hänen työvuorojaan voidaan muuttaa muutaman tunnin varoitusajalla. Yhdellä työpaikalla kymmenestä havaittiin puutteita työvuoroluettelossa.

Lisätietoja:
Lakimies Aki Eriksson, 029 501 6254, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Aiheesta lisää tyosuojelu.fi -sivustolla
Työsuhteen ehdoista

Nuorista työntekijöistä