Työsuojeluviranomainen valvoo Etelä-Suomen alueella uuden työaikalain noudattamista ja psykososiaalista kuormitusta asiantuntijatyössä

Verkkouutinen 12.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue kohdistaa työaikasuojeluun liittyvää työsuojeluvalvontaa informaatio- ja viestintäalan sekä valtiohallinnon työpaikoille vuoden 2021 aikana. Tarkastuksia tehdään toimialoille, joissa on tyypillisesti käytössä joustavat työaikajärjestelyt ja joissa voi esiintyä työajoista johtuvaa haitallista psykososiaalista kuormitusta. 

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Kuormitustekijät ovat työhön tai työoloihin liittyviä tekijöitä riippumatta siitä, kuka työtä tekee. Työkuormitus voi muodostua terveydelle haitalliseksi jatkuessaan pitkään, riittävän palautumisen puuttuessa, tai kuormitustekijöiden esiintyessä hyvin voimakkaana tai usein toistuvina. 

Uuden työaikalain myötä työaikasuojelun merkitys korostui 

Työsuojeluvalvonnalla vaikutetaan siihen, että työpaikkojen vaarojen arvioinnissa on huomioitu myös työajoista aiheutuvat haittatekijät. Työnantajien on seurattava tehtyä työaikaa ja huolehdittava lepoaikojen toteutumisesta, jotta työntekijöillä on riittävästi aikaa palautua työstä.

Työaikasuojelun merkitys korostui vuoden 2020 alussa voimaan tulleessa työaikalaissa. Tarkastuksilla valvotaan, että työnantajan ovat huomioineet uudistuneen työaikalain muuttuneet säännökset ja soveltavat lakia oikein.  Lisäksi varmistetaan, että työnantajilla on toimivat käytännöt sekä riittävä tietoisuus työaikakuormituksen ennaltaehkäisemiseen ja hallintaan.

”Tarkastuksen tavoitteena on myös auttaa työpaikkaa kehittämään työsuojelutoimintaansa ja työolojaan. Se on samalla tilaisuus vuoropuheluun työsuojelutarkastajan, työnantajan ja työntekijöiden välillä”, kertoo yksikön päällikkö Päivi Laakso työsuojelun vastuualueelta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tarkastukseen kannattaa valmistautua työpaikalla

Koronatilanteesta johtuen tarkastuksia toteutetaan virtuaalitarkastuksina. Tarkastajat ottavat etukäteen yhteyttä tarkastettaviksi valittuihin työpaikkoihin tarkastuksen ajankohdan sopimiseksi:
”Tarkastettaville työpaikoille toimitetaan ohje työsuojelutarkastukseen valmistautumisesta, jossa kerrotaan tarkemmin, miten tarkastus toteutetaan ja mitä asiakirjoja tarkastuksella käsitellään. Tarkastuksella voidaan keskustella myös asioista, joita työpaikan edustajat itse haluavat nostaa esille”, muistuttaa Päivi Laakso. 

Työpaikalla esiintyvän kuormituksen kartoittamiseksi tarkastuksilla käytetään työsuojeluviranomaisten Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyä. Kysely toteutetaan ennen tarkastusta ja kyselyn tulosten anonyymi yhteenveto käsitellään tarkastuksella. 

Työaikakuormituksen hallintaan saa eväitä myös työsuojeluhallinnon verkkoseminaarissa 5.5.2021. Asiantuntijatyön työaikakysymykset -verkkoseminaariin voi ilmoittautua sivulla www.tyosuojelu.fi/live7

Hyödyllistä tietoa Tyosuojelu.fissä:

Työpaikkojen hallittava työaikoihin liittyvä kuormitus ja työaikasuojelu: Näin valmistaudut työsuojelutarkastukseen

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely

Työsuhde > Työaika 

Lisätiedot:

Yksikön päällikkö Päivi Laakso, 0295 016 487, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto