Työsuojeluviranomainen valvoo kesätyöpaikkoja

Mediatiedote 6.6.2022

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet tekevät työsuojelutarkastuksia kausityöpaikoilla kesän ja syksyn aikana koko Suomessa. Valvontaa suunnataan kesätyöpaikkoihin matkailu- ja ravitsemisalalla, kaupan ja maatalouden alalla sekä markkina- ja tapahtumamyyntiin. Lisäksi valvontaa suunnataan pysyville työpaikoille telemarkkinointialalla ja ravintoloissa, jotka työllistävät työuran alussa olevia työntekijöitä. Tarkastuksia tehdään kesän aikana yhteensä noin 150.

Tarkastuksia tehdään sekä sovitusti että ennalta ilmoittamatta. Jos työnantajaa ei tavoiteta tarkastuksen aikana, häntä kuullaan tarkastuskäynnin jälkeen.

Työsuojeluviranomainen valvoo työlainsäädäntöä työpaikoilla. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että myös kausityöpaikoilla työsuhteen vähimmäisehtoja noudatetaan ja työturvallisuuden perusasiat ovat hallinnassa. Valvonnalla pyritään ennaltaehkäisemään työelämän riitatilanteita ja estämään epätervettä kilpailua. Tavoitteena on myös tukea kausityöpaikkoja ennakoivaan, omaehtoiseen työsuojelutoimintaan.

Tarkastuksilla valvotaan työsopimuksia ja työaikaa 

Valvonnassa keskitytään työsopimukseen ja työaikaan liittyviin asioihin. Työpaikoilla tarkastetaan muun muassa, onko työsopimukset tehty kirjallisena, annetaanko palkanmaksun yhteydessä asianmukainen palkkalaskelma, onko työpaikalle laadittu työvuoroluettelo ja onko työn tauotus järjestetty asianmukaisesti.

Lisäksi tarkastuksilla valvotaan työntekijöiden työhön perehdyttäminen ja opastus, työterveyshuollon järjestäminen ja työhöntulotarkastusten toteutuminen sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuuttaminen. Osana työhön perehdyttämisen valvontaa tarkastuksilla kiinnitetään huomiota myös työpaikan henkilöstötiloihin ja siihen onko työpaikalla saatavilla kelvollista juomavettä.

Tarkastuksen aikana työnantajat ja työntekijät voivat kysyä tarkastajilta työsuhteeseen ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista. 


Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Jan Mikkonen
0295 018 163, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue