Työsuojeluviranomainen valvoo Lounais-Suomen kesätyöpaikkoja

Mediatiedote 16.6.2021

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tekee työsuojelutarkastuksia kesätyöpaikoilla kesän ja alkusyksyn aikana. Tarkastuksia tehdään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa pieniin palvelualan työpaikkoihin, joissa tiedetään palkattavan kesätyöntekijöitä. Näitä tyypillisiä kohteita ovat kiinteistöhuolto, jäätelömyynti, kesäkahvilatoiminta, alkutuotanto ja marjanmyynti. Myös muille toimialoille tehdään tarkastuksia. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta. Työnantajia kuullaan tarvittaessa tarkastuksen jälkeen.

Työsuojeluviranomainen valvoo työlainsäädäntöä työpaikoilla. Valvonnan tarkoituksena on sekä valvoa työsuojelulainsäädännön noudattamista että ohjata työnantajia toimimaan omaehtoisesti työpaikan työsuojelun toteutumiseksi. Työsuojelun tavoitteena on ennaltaehkäistä työtapaturmia, työperäisiä sairauksia ja ammattitauteja niin, että työntekijät voivat työskennellä terveenä työssään mahdollisimman pitkään.

Kesätyössä keskeisiä työturvallisuustekijöitä ovat muun muassa asiakasväkivallan uhka, tuki- ja liikuntaelimistön kuormitus sekä erilaisiin laitteisiin ja koneisiin liittyvät tapaturmariskit. Näiden ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa tärkeää on, että työpaikalla on niihin oikeanlaiset menettelyt, joihin työuran alussa oleva nuori perehdytetään. 

Työsuojelutarkastuksilla valvotaan myös työsuhteen asioita. Työpaikoilla tarkastetaan muun muassa se, onko työsopimukset solmittu kirjallisena, annetaanko palkanmaksun yhteydessä asianmukainen palkkalaskelma, onko työpaikalle laadittu työvuoroluettelo ja järjestetty työn tauotus, sekä onko nuorella mahdollisuus istuutua välillä. 

Lisäksi tarkastetaan työterveyshuollon järjestäminen, työtapaturma- ja ammattitautivakuuttaminen, sosiaali- ja henkilöstötilat sekä se, onko työpaikalla saatavilla kelvollista juomavettä. Tarkastuksen asialistalla on myös nuoren perehdyttäminen ja opastus.

Työnantajat ja työntekijät voivat esittää tarkastuksen aikana kysymyksiä tarkastajille. Tarkastusten jälkeen kysymysten esittäminen on mahdollista olemalla yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla aluehallintovirastoon työsuojelun vastuualueelle. 

Lisätietoja: 
ylitarkastaja Jan Mikkonen, 0295 018 163
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue