Työsuojeluviranomaisen markkinavalvontahanke: Puutteellisesti merkittyjen tuotteiden myyntiin syyllistyvät toistuvasti samat tahot

Mediatiedote 6.3.2020

Työsuojeluviranomainen (avi) toteutti vuonna 2019 valtakunnallisen turvallisuusalan henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen. Tarkastukset tehtiin suojaimia valmistavissa yrityksissä, Suomeen tuovissa sekä myyvissä erikoisliikkeissä, verkko- ja rautakaupoissa sekä tavarataloissa. Hankkeessa tarkastettiin 79 eri tuotemerkkiä. Lukumääräisesti eniten tarkastettiin jalkineita, 20 paria.

”Hankkeessa kävi ilmi, että puutteellisesti merkittyjen suojainten myyntiin syyllistyvät pääosin samat toiminnan harjoittajat toistuvasti. Suurin epäkohta oli suojainten puutteelliset käyttöohjeet. Käyttöohjeista puuttui useimmiten suojausluokat, suojaimessa olevien merkintöjen selitykset ja tyyppitarkastuslaitoksen yhteystiedot,” kertoo hankkeen vetäjä ylitarkastaja Reijo Kallio.

Tilanteen parantamiseksi työsuojeluviranomainen tekee jälkivalvontaa ainakin niissä myymälöissä, joiden todettiin myyvän vaatimustenvastaisia suojaimia.

Merkinnät kunnossa

Hankkeen tulokset osoittavat, että kaupoissa myytävien henkilönsuojainten merkinnöissä ja käyttöohjeissa ei ole paljoa vakavia puutteita. ”Erityisesti voidaan mainita palomiesten asut ja jalkineet, jotka olivat asianmukaisessa kunnossa sataprosenttisesti”, sanoo Reijo Kallio.

Käyttöohjeet puuttuivat suomeksi ja ruotsiksi vain kolmesta eli neljästä prosentista tarkastetusta tuotteesta. ”Käyttöohjeella on ratkaiseva merkitys oikean suojaimen valintaan ja käyttötapaan. Puutteellisten tietojen takia tehty väärä suojainvalinta voi johtaa hengenvaarallisiin seurauksiin”, ylitarkastaja Reijo Kallio muistuttaa.

Markkinavalvontahankkeeseen osallistuivat kaikki viisi aluehallintoviraston työsuojelun vastuualuetta. Tarkastukset tehtiin touko- ja lokakuun välisenä aikana 2019.

Loppuraportti: Henkilösuojainten valtakunnallinen markkinavalvontahanke 2019 (pdf)

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Reijo Kallio, p. 0295 018 657, sähköposti: [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto