Työsuojeluviranomaiset: Biologisiin vaaroihin varautumisessa puutteita työpaikoilla

Mediatiedote 14.3.2022

Työsuojeluviranomaisten valvonnassa on selvinnyt, että työpaikoilla on runsaasti puutteita biologisiin vaaroihin varautumisessa. Lähes yhdeksän työpaikkaa kymmenestä sai viranomaisilta velvoitteita asiasta. Biologisia tekijöitä ovat muun muassa bakteerit, virukset, sienet, loiset sekä niiden myrkylliset aineenvaihduntatuotteet eli toksiinit.

–Monella työpaikalla kyllä tiedetään, että työpaikalla esiintyy biologisia tekijöitä, mutta niitä ei ole järjestelmällisesti tunnistettu, eikä niiden aiheuttamaa vaaraa ole riittävästi arvioitu, kertoo työsuojelun ylitarkastaja Arja-Liisa Sikiö. –Torjuntatoimenpiteitäkin on voitu tehdä, mutta aina ei voi olla varmoja, että ne ovat oikeinkohdistuneita tai oikein mitoitettuja – hyttysiä ei kannata torjua hengityssuojaimella, vaan hyttysverkolla.

Työsuojeluviranomaiset ovat tehneet elokuusta 2020 lähtien yhteensä 450 biologisiin tekijöihin liittyvää työsuojelutarkastusta. Yli kolmannes tarkastuksista kohdistui sosiaali- ja terveysalan työpaikkoihin. 86 prosenttia työpaikoista sai tarkastuksissa velvoitteita. Yhteensä velvoitteita annettiin 818, eli suuri osa työpaikoista sai yhden tai useamman velvoitteen.

Annettujen velvoitteiden suuri määrä kertoo siitä, että työpaikoilla riittää työnsarkaa biologisten tekijöiden tunnistamisen, riskien arvioinnin ja työntekijöiden suojaamisen kanssa. Eniten tarkastuksia kohdistettiin sosiaali- ja terveysalan toimijoihin, vesi-, viemäri- ja jätehuoltoon sekä tukku- ja vähittäiskaupan alalle.

Työnantajalla on aina velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta työssä

Työturvallisuuslainsäädännössä on määritelty työnantajalle laajat velvollisuudet huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta. Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työn vaaratekijät sekä arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Yksi osa-alue, joka vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen, on työpaikalla esiintyvät erilaiset biologiset tekijät.

Biologisia tekijöitä on joka puolella, myös työelämässä. Niiden vaikutus työntekijän terveyteen kuitenkin vaihtelee. Ne voivat aiheuttaa lieviä ohimeneviä oireita tai vakavia, pysyvästi työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia. Työnantajan tuleekin huolehtia siitä, että työssä esiintyvät biologiset tekijät tunnistetaan, jolloin myös pystytään arvioimaan niiden vaarallisuus ja merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Tämän perusteella toteutetaan soveltuvat toimenpiteet, joilla työntekijöiden turvallisuus voidaan varmistaa.

Jos työpaikalla ei ole riittävää osaamista vaarojen arviointiin, kannattaa hyödyntää työterveyshuollon asiantuntemusta

Biologisten tekijöiden tunnistaminen ja niiden aiheuttaman vaaran arviointi voi olla vaikeaa, jos työpaikalla ei ole aikaisemmin mietitty niihin liittyviä riskejä. Työterveyshuollon asiantuntemusta tai muita asiantuntijoita kannattaakin hyödyntää, jos oma asiantuntemus epäilyttää. Työsuojeluhallinnolla on verkkosivuillaan lyhyt ohjeistus biologisten vaarojen arviointiin. Sivustolta on myös saatavilla lomakepohja täyttöohjeineen vaarojen selvittämisen avuksi.
 

biologiset vaaratekijät -hankekuva

 

Lisätietoa:

Ylitarkastaja Arja-Liisa Sikiö, puh. +358 295 016 361
sähköposti muotoa [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue