Työsuojeluviranomaiset ovat käynnistäneet ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen

Mediatiedote 13.7.2020

Työsuojeluviranomaiset valvovat tänä vuonna koronavirukselta suojaavien, ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta. Tällä hetkellä markkinoilla on paljon erilaisia henkilönsuojaimia, joista useat ovat vaatimusten vastaisia. Varsinkaan uudet maahantuojat ja jakelijat eivät tunne henkilönsuojaimia koskevia vaatimuksia.

Koronaepidemian vuoksi markkinoille on tullut paljon erilaisia virukselta suojautumiseen tarkoitettuja suojaimia, erityisesti hengityksensuojaimia ja visiirejä. Erilaisia suojaimia valvovat eri viranomaiset. Työkäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia, jotka siis suojaavat nimenomaan työntekijää eli suojaimen käyttäjää, valvovat Suomessa työsuojeluviranomaiset. Sen sijaan suu-nenäsuojuksia, joiden tarkoituksena on suojata potilasta, valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Suojain katsotaan työkäyttöön tarkoitetuksi, jos suojaimen tiedoissa ei ole määritelty käyttäjäryhmää. Kuluttajille tarkoitetuissa suojaimissa pitäisi olla erikseen maininta siitä, että ne on tarkoitettu nimenomaan kuluttajakäyttöön. Kuluttajakäyttöön tarkoitettuja suojaimia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Myytävissä suojaimissa on oltava aina käyttöohjeet

Koronalta suojautumiseen käytettävien henkilönsuojainten on täytettävä joko Euroopan unionin henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 tai sosiaali- ja terveysministeriön (STM) linjauksen vaatimukset. Koronaepidemian vuoksi STM lievensi keväällä ammattikäyttöön tarkoitettujen suojainten vaatimuksia. Lievennettyjen vaatimusten mukaisia suojaimia ei kuitenkaan saa enää tuoda markkinoille elo-syyskuun jälkeen. Markkinoilla olevien, STM:n lievennettyjen linjausten mukaisten suojainten myynti on mahdollista vuoden loppuun. 

EU:n suojainasetuksen mukaisten henkilönsuojaimien osalta vaaditaan EU-tyyppitarkastustodistus, EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus, käyttöohjeet ja merkinnät suojaimesta sekä pakkauksesta. Jos ammattikäyttöön tarkoitetuissa henkilönsuojaimissa ei STM:n lievennetyn linjauksen vuoksi ole CE-merkintää, tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta pitää joka tapauksessa löytyä hyväksyttävä testausraportti, asialliset käyttöohjeet ja merkinnät suojaimesta sekä pakkauksesta.

Työsuojeluviranomaisten valvontakohteina ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia valmistavat tai maahantuovat yritykset sekä henkilönsuojainten myyntiin erikoistuneet yritykset. Lisäksi tarkastetaan myös muita henkilönsuojaimia myyviä yrityksiä ja verkkokauppoja.

Lisätietoja:
​​​​​​​
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: [email protected]

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten myyntiehdot muuttumassa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): Hengityssuojaimet