Työsuojeluviranomaisten valvonta vaikutti: selkeämmät ohjeistukset kausityöhön

Mediatiedote 15.6.2022

Viime kesänä Suomessa työskenteli lähes 20 000 ulkomailta tullutta kausityöntekijää. Maataloustöissä sekä puutarha- ja marjatiloilla työskentelee myös tänä kesänä tuhansia ulkomaalaisia työntekijöitä. Työsuojeluviranomaiset valvovat kausityöpaikoilla muun muassa työnteko-oikeutta sekä palkkausta ja työaikoja.

Viime kesänä työsuojelutarkastuksilla havaittiin, että kun kausityöluvalla työskentelevä ulkomaalainen vaihtoi työpaikkaa, oli hakemus uuden työnantajan lisäämisestä kausityölupaan jätetty usein kokonaan tekemättä tai hakemus oli tehty myöhässä. Maahanmuuttovirasto onkin nyt selkeyttänyt tähän liittyviä ohjeistuksia.

Myös maatalouden kausityön ehtoja on täsmennetty viime vuodesta. Alan työmarkkinajärjestöt täydensivät maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta allekirjoituspöytäkirjalla ja ulkomaalaisia kausityöntekijöitä varten laadittu opas ”Maatalouden kausityöntekijän työehdot 2022” päivitettiin muutosten mukaiseksi. Lisäksi Rikosuhripäivystys RIKU tarjoaa myös tänä kesänä puhelinneuvontapalvelun niille ulkomaalaisille kausityöntekijöille, joilla on ongelmia työpaikallaan.

Valvontaa ammattimaisen metsämarjojen keruun olosuhteisiin

Ulkomaalaisia henkilöitä saapuu myös poimimaan metsämarjoja teollisuuden tarpeisiin. Loppukesään ja alkusyksyyn painottuvassa metsämarjojen ja muiden luonnontuotteiden keruussa valvontaviranomaisten toimivalta on määritelty erikseen, sillä keruuta ei pääsääntöisesti tehdä työsuhteessa. Työsuojelutarkastuksilla valvontaa kohdistetaan kesäkuussa 2021 voimaan tulleen niin kutsutun marjalain mukaisesti toimijan velvollisuuksiin ja kerääjän oikeuksien toteutumiseen.

Tietoa kausityön työsuojeluasioista on saatavissa Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa. Työsuojeluviranomaiset ovat myös Farmari-messuilla 30.6.–2.7. kertomassa muun muassa kausityön työehdoista, tilaajavastuusta sekä alkutuotannon työturvallisuudesta.

Lisätietoa:
Tietoa kausityöntekijöille englanniksi
Tietoa luonnontuotteiden keruusta
Työskentely uudelle työnantajalle kausityöluvan voimassaoloaikana. Maahanmuuttovirasto (Migri.fi).

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Merja Laakkonen, 029 501 6976, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tarkastaja Niko Huru, 029 501 7700, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto