Työtapaturma leivän valmistukseen käytettävällä koneella toi päiväsakkoja

Mediatiedote 9.2.2021

Pohjanmaan käräjäoikeus on 4.2.2021 tuominnut keskipohjalaisen leipomoyrityksen toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta 12 päiväsakkoon. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa yhtiön työntekijälle joulukuussa 2018 tapahtunutta työtapaturmaa. Työntekijä oli puhdistamassa koneen osia ja irrottamassa niitä pesuun, kun toinen työntekijä oli vahingossa laittanut koneen käyntiin sillä seurauksella, että ensimmäiseksi mainitun työntekijän sormiin tuli vammoja. 

Koneen puhdistaminen on edellyttänyt koneen telan suojuksena olevan suppilon poistamista. Suppilon poistamisen jälkeen koneen vaara-alue on ollut vapaasti kosketeltavissa. Suppilon poistamisella ei ole ollut vaikutusta koneen toimintoihin, vaan kone on ollut mahdollista käynnistää suppilon poistamisesta huolimatta. Tapahtumainkulku oli oikeuskäsittelyssä riidaton.

Toimitusjohtaja ja yhtiö ovat kiistäneet syytteen työturvallisuusrikoksesta sekä vaatimuksen yhteisösakkoon tuomitsemisesta, ja ovat vedonneet muun ohella koneen ikään, alkuperäiskuntoon sekä käytäntöjen ja koneeseen kiinnitettyjen varoituskylttien vastaiseen työskentelytapaan tapahtumahetkellä.

Käräjäoikeus totesi muun ohella, että koneen vaara-alueelle on ollut pääsy koneen ollessa käynnissä ja koneeseen liittyvä vaara on tiedostettu etukäteen. Käräjäoikeus katsoi myös, että koneeseen olisi ollut mahdollista asentaa suojakehikko sekä rajakytkin, joka estää koneen käytön ilman suppiloa. Käräjäoikeus katsoi, että pääsy koneen vaara-alueelle olisi näin ollen tullut estää jo ennen työtapaturman sattumista. Vaarasta ohjeistaminen koneeseen kiinnitetyillä varoituskylteillä ja työntekijöiden opastuksella ei ole ollut riittävä toimenpide. Käräjäoikeuden mukaan toimitusjohtaja on syyllistynyt työturvallisuusrikokseen siten, että hänen ei ole näytetty menetelleen tahallisesti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työsuojelussa yhtenä johtavana periaatteena on niin sanottu turvallisen tekniikan periaate. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että ensisijaisesti teknisin ratkaisuin tulee huolehtia siitä, ettei työntekijöiden ulottumisalueella ole vaarallisia kohteita. Jos vaara on poistettavissa suojuksella, on koneessa oltava suojus. Puutteita koneiden suojaamisessa ei voi korvata työntekijöille annettavilla varoituksilla tai ohjeilla, joissa esimerkiksi kielletään koneen pitämistä käynnissä puhdistuksen aikana. 

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/1835


Lisätietoja:
Lakimies Lassi Anttila, 0295 018 189, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue