Työtapaturmasta epäkeskopuristimella päiväsakkoja ja yhteisösakkoa

Mediatiedote 30.11.2021

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi eteläpohjalaisen metallituotteita valmistavan yrityksen työturvallisuusrikoksesta 10 000 euron yhteisösakkoon ja yrityksen toimitusjohtajan 40 päiväsakon rangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 23.11.2021.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa joulukuussa 2019 Alavudella tapahtunutta työtapaturmaa. Tapaturmaan osallinen työntekijä työskenteli epäkeskopuristimella ja käytti jalkalaukaisua. Vaihdettaessa työstettävää kappaletta työntekijän kädet olivat epäkeskopuristimen vaara-alueella. Laite teki työstöliikkeen, minkä seurauksena työntekijä loukkaantui.  

Yrityksen toimitusjohtaja myönsi, ettei ole riittävästi puuttunut epäkeskopuristimen käyttöön jalkalaukaisutoiminnolla. Toimitusjohtaja on ollut myös yrityksen ainoa esimies. 

Käräjäoikeus totesi, että menettelyä ei voi pitää pelkästään huolimattomana, koska työntekijän on tietoisesti annettu käyttää vaarallista työtapaa. Käräjäoikeuden mukaan epäkeskopuristinta olisi ollut mahdollista käyttää kahden käden laukaisimella, jolloin kädet eivät olisi olleet vaara-alueella. Lisäksi epäkeskopuristimen toimintatavan valintakaappiin on ollut vapaa pääsy. 

Käräjäoikeuden mukaan kumpikin vaaratekijä olisi ollut mahdollista estää teknisillä ratkaisuilla. Käräjäoikeuden mukaan yrityksessä ei myöskään riittävästi selvitetty ja tunnistettu epäkeskopuristimen vaaratekijöitä, jonka ohella työturvallisuusmääräyksien laiminlyönti on ollut pitkäkestoista. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevää turvallisen tekniikan periaatetta. Teknisin ratkaisuin tulee huolehtia, ettei työntekijän ulottumisalueella ole vaarallisia kohteita. Työnantajalla on lisäksi velvollisuus valvoa, että oikeita ja turvallisia työtapoja noudatetaan. 

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia numero R 21/908. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja:
Lakimies Lassi Anttila, 0295 018 189, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto