Työtapaturmasta epäkeskopuristimella päiväsakkoja ja yhteisösakkoa

Mediatiedote 14.4.2023

Maa- ja metsätalouskoneita valmistavalle metallialan yritys Jusmara Oy:lle tuomittiin käräjäoikeudessa työturvallisuusrikoksesta 12 000 euron yhteisösakko. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistuksen yrityksen toimitusjohtajana ja työnjohtajana tapahtuma-ajankohtana toimineille henkilöille, kummallekin 25 päiväsakkoa. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antoi tuomionsa 31.3.2023.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa maaliskuussa 2021 Lapualla tapahtunutta työtapaturmaa. Kyseessä olevassa tapaturmassa työntekijä oli työskennellyt epäkeskopuristimella käyttäen jalkalaukaisua. Onnettomuus tapahtui, kun työntekijän käsi oli jäänyt puristimen ja työstettävän kappaleen väliin laitteen tehtyä työstöliikkeen. 

Vastaajat kiistivät syyllisyytensä ja olivat oikeudessa vedonneet muun ohella siihen, että vahingoittunut työntekijä olisi voinut käyttää laitteella kahdella kädellä toimivaa laukaisua, kuten häntä oli ohjeistettu, ja että aikaisemmin työntekijää oli huomautettu samasta asiasta.

Käräjäoikeus totesi, että vastaajat olivat toimineet siten, että he olivat ainakin hiljaisesti hyväksyneet vaarallisen työtavan käyttämisen kyseisen työntekijän osalta. Lisäksi käräjäoikeus kiinnitti huomiota laitteesta löytyneisiin puutteisiin koskien muun ohella jalkapolkimen puuttuvaa suojaa, käsivahinkoja estävän turvalaitteen puuttumista, hätäpysäytyspainikkeen puutteellista merkintää ja sähkökaapelin puutteellista suojakuorta sekä sitä, että laite toimi vain ns. jatkuvaiskuisena tapahtumahetkellä. Käräjäoikeuden mukaan vastaajat olivat menetelleet ainakin huolimattomuudesta syytteen teonkuvauksessa kuvatulla tavalla ja syyllistyneet siten työturvallisuusrikokseen. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevää turvallisen tekniikan periaatetta. Teknisin ratkaisuin tulee huolehtia, ettei työntekijän ulottumisalueella ole vaarallisia kohteita. Lisäksi tulee valvoa ja varmistaa, että työntekijät noudattavat oikeita ja turvallisia työtapoja ja että työvälineet toimivat virheettömästi.  

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 31.3.2023, asianumero R 22/1520. Tuomio on lainvoimainen. 

Lisätietoja:
Lakimies Lassi Anttila, 0295 018 189, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto