Työtapaturmasta ylikulkuritilällä päiväsakkoja ja yhteisösakkoa

Mediatiedote 30.5.2023

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 26.5.2023 puutavaran sahauksen ja muun jatkojalostamisen alalla toimivan yrityksen Keitele Timber Oy:n työturvallisuusrikoksesta 15 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta yrityksen tuotantopäällikön sekä tehdaspalvelupäällikön kummankin 20 päiväsakon sakkorangaistukseen. Yrityksen tuotantojohtajan osalta syytteet hylättiin, koska käräjäoikeuden mukaan hänen työtehtäviinsä ei ole varsinaisesti kuulunut työturvallisuuspuutteiden käytännön havainnointi.  

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi, kun työsuojeluviranomainen tutki maaliskuussa 2021 Alajärvellä tapahtunutta työtapaturmaa. Työntekijä oli kulkenut tuotantolaitoksella sijainneen siirtovaunun ylitse rutiininomaisesti käytettyä kulkureittiä pitkin, kun hän oli pudonnut noin puoli metriä syvään syvennykseen ja loukkaantunut. Työnantaja oli jälkikäteen rakentanut uuden kulkureitin toiseen osaan samaa siirtovaunua. 

Vastaajat kiistivät oikeudessa syyllisyytensä ja vaativat syytteiden hylkäämistä. Käräjäoikeus totesi, että kyseinen kulkureitti ylikäyntiritilän kautta ei ole ollut turvallinen sikäli, että kulkureitin kohdalla on ollut selkeän kompastumisvaaran aiheuttavia esineitä. Lisäksi käräjäoikeuden mukaan kulkureitin välittömässä läheisyydessä on ollut noin puoli metriä syvä monttu, joka lisää työntekijän loukkaantumisriskiä. Käräjäoikeus katsoi, että tuotantopäällikön sekä tehdaspalvelupäällikön olisi tullut työpaikan vaaroja arvioidessaan havaita kyseinen korjattavissa oleva turvalliseen kulkuun liittyvä ongelma, ja näin ollen heidän on katsottava syyllistyneen huolimattomuudesta syytteessä kuvattuun työturvallisuusrikokseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevää työnantajan velvollisuutta järjestää teknisin ratkaisuin turvalliset kulkureitit sekä turvallinen kulku työpaikoille. 

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 26.5.2023, asianumero R 23/255. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Lisätietoja:
Lakimies Lassi Anttila, 0295 018 189, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto