Työturvallisuuslaki on työsuojelun selkäranka – Neuvontaa yhteisen työpaikan turvallisuusvastuista ja työkoneiden lainmukaisuudesta

Verkkouutinen 7.9.2022

Työturvallisuuslaki ei välttämättä ole helppo rasti. Työsuojeluviranomainen neuvoo EuroSafety -messuilla 13. – 15.9. Tampereella miten työpaikan turvallisuus hoidetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Messuosastollamme voit tulla kysymään neuvoa erityisesti yhteisen työpaikan turvallisuusvastuista sekä työvälineiden ja koneiden turvallisesta käytöstä.

Yhteisellä työpaikalla toimii monen työnantajan edustajia

Yhteisten työpaikkojen työturvallisuus lähtee ensisijaisesti turvallisuusjohtamisesta. Miten viestitään, miten vaarat tunnistetaan, miten työt suunnitellaan, miten varmistetaan perehdytys ja osaaminen. ”Erilaiset toimintakulttuurit, työturvallisuuskulttuurit, epäselvät vastuukysymykset ja erityisesti puutteellinen kommunikaatio aiheuttavat vaaratilanteita yhteisillä työpaikolla niin työntekijöille kuin käyttäjäasiakkaillekin”, kertoo tarkastaja Laura Mäkilä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Tarkastaja Laura Mäkilä painottaa, että yhteisellä työpaikalla eri toimijoiden työskentely vaikuttaa kaikkien työkohteessa olevien turvallisuuteen. Yhteinen työpaikka ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet on määritetty työturvallisuuslaissa.

Koneiden ja työvälineiden oltava lain mukaisia

Työssä saa käyttää vain sellaisia koneita ja työvälineitä, jotka ovat niitä koskevien vaatimusten mukaisia sekä sopivia kyseiseen työhön. Koneiden ja työvälineiden käytössä ja kunnossapidossa on noudatettava valmistajan antamia ohjeita. Ne on pidettävä kunnossa koko käyttöiän ajan. Työnantajan tulee vaarojen arvioinnin avulla huolehtia, että koneiden käyttäminen on turvallista kaikissa olosuhteissa.

Kuluvan vuoden työsuojelutarkastuksilla on havaittu, että työpaikalta puuttuvat varsin usein työssä käytettävän koneen käyttöohjeet. ”Mikäli käyttöohjeet puuttuvat, työpaikan työturvallisuudesta vastuussa oleva työnantaja ei voi varmistua, että konetta käytetään ja huolletaan valmistajan tarkoittamalla tavalla turvallisesti”, kertoo ylitarkastaja Kati Tikkanen Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Hän muistuttaa, että koneen käyttö pitää ohjeistaa työntekijälle, ja ilman käyttöohjeita se on haastavaa. Käyttöohjeita tarvitaan myös vaarojen arvioinnin tekemisessä. ”Myös koneen takuu voi raueta, jos valmistajan käyttöohjeita ei noudateta”, muistuttaa ylitarkastaja Kati Tikkanen.

Myös esimerkiksi lakisääteiset työvälineen toimintakunnon varmistaminen ja vaarojen arviointi ovat työsuojeluviranomaisten valvontahavaintojen perusteella työpaikoilla melko heikoissa kantimissa.

Tervetuloa keskustelemaan laajemminkin työsuojelusta EuroSafety -messuilla osastollemme A1000.

Kaksi vilkuttavaa henkilöä ja maskotti messuosastolla.

Työsuojeluviranomaisen messuosaston asiantuntijat toivottamassa asiakkaat tervetulleiksi edellisillä EuroSafety -messuilla.