Työväkivallan uhan hallinta puutteellista yli puolella valvotuista työpaikoista

Mediatiedote 21.3.2022

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tarkasti vuoden 2021 aikana toiminta-alueellaan yhteensä noin 100 työpaikkaa, joissa esiintyy ilmeistä työväkivallan uhkaa. Tarkastukset kohdentuivat pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutusalan työpaikoille. 

Tarkastuksilla valvottiin, onko työnantaja tunnistanut työssä esiintyvän ilmeisen väkivallan uhan riskien arvioinnissaan sekä hallitseeko työnantaja väkivallan uhan työntekijöille aiheuttamaa haitallista psykososiaalista kuormitusta.  Yli puolella tarkastuksista työnantajalle annettiin velvoitteita, koska työssä esiintyvän ilmeisen väkivallan uhan hallinnassa havaittiin puutteita.

Väkivallan uhan työsuojeluvalvonnassa havaitut keskeiset puutteet

Väkivallan uhkaan varautuminen: Työnantajalta puuttuivat kokonaan ohjeistukset työpaikalla esiintyvien uhkaavien väkivallan tilanteiden hallintaan ja työntekijöiden turvallisen työskentelyn varmistamiseen, tai ohjeet olivat puutteelliset.  

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi: Työnantaja ei tekemässään vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa tunnistanut työssä esiintyvää ilmeistä väkivallan uhkaa.

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys: Puutteita havaittiin sekä ilmeisen väkivallan uhan tunnistamisessa että terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Puutteita oli myös terveystarkastusten tarpeen määrittelemisessä erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä silloin, kun tarve liittyi työpaikalla esiintyvään ilmeiseen väkivallan uhkaan.

Työssä esiintyvä väkivalta tai sen uhka on merkittävä työn psykososiaalinen kuormitustekijä 

Monet työnantajat kokevat vielä ilmeisen väkivallan uhan käsitteen ja arvioinnin ongelmalliseksi. Tarkastuksilla työnantajalle korostettiin sitä, että mikäli väkivallan uhka työssä on ilmeinen, työnantajalla pitää olla työntekijöille selkeät ohjeet väkivaltatilanteiden hallitsemiseksi ja niissä toimimiseksi. 

Väkivaltaa ja sen uhkaa ei aina voida täysin kokonaan poistaa työstä, joten työnantajan toimien merkitys väkivallan uhan hallinnassa korostuu. Tarkastuksilla muistutettiin, että väkivallan uhka on työn sisältöön ja työn järjestelyihin liittyvä psykososiaalinen kuormitustekijä, joka tulee käsitellä aina, kun työn vaaroja arvioidaan.  Valvonnan lisäksi työväkivallan uhan tarkastuksilla annettiin myös neuvontaa siihen, miten työnantajan tulisi tunnistaa ja hallita väkivallan uhkaa.

Lisätiedot:
Tarkastaja Anne Myyryläinen, 0295 016 207, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto