Työvälineiden puutteellinen toimintakunto on turvallisuusriski

Mediatiedote 5.4.2023

Työvälineiden puutteellinen toimintakunto aiheuttaa Suomessa vuosittain huomattavan määrän työtapaturmia. Niistä seuraa työntekijälle kärsimystä ja työnantajalle tuotannon viivästymisestä sekä sijaisen palkkaamisesta johtuvia kustannuksia.  ”Liian suuri osuus yrittäjistä laiminlyö koneidensa huoltamisen. Työmaatarkastuksilla olemme havainneet puutteita erityisesti työvälineiden toimintakunnon varmistamisessa, käyttöohjeissa sekä varoitusmerkinnöissä”, sanoo tarkastaja Pasi Kousa.

Lain mukaan työväline on pidettävä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena sen käyttöiän ajan. Vikaantumisesta, vaurioitumisesta tai kulumisesta aiheutuva vaara tai haitta tulee poistaa. Ohjausjärjestelmän ja turvalaitteiden tulee toimia virheettömästi. Jos työvälineellä on huoltokirja, se on pidettävä ajan tasalla.

Työnantajan on jatkuvasti seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. ”Työvälineen toimintakunnon varmistamiseksi tehtävän tarkastuksen ja testauksen saa tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa”, sanoo Pasi Kousa.

”Työvälineen oikea asennus ja turvallinen toimintakunto tulee selvittää ennen käyttöönottoa ja turvallisuuteen vaikuttavan muutoksen jälkeen ”, muistuttaa tarkastaja Pasi Kousa.

Valtioneuvoston asetus työvälineen turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta sisältää työvälineen kunnon varmistamisen.

Lisätiedot:
Tarkastaja Pasi Kousa, 029 501 6279, [email protected]
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden työvälineen kunnon varmistamisen hanke