Ulkomaalaislain muutokset vaikuttavat työnantajan ja toimeksiantajan velvollisuuksiin

Mediatiedote 3.3.2023

Ulkomaalaislain 5. lukuun tuli 23.2.2023 useita muutoksia, jotka koskevat sekä työnantajan että toimeksiantajan velvollisuuksia. Työsuojeluviranomainen kokosi keskeiset muutokset työpaikkatiedotteeseen "Ulkomaalaislain muutokset koskien työnantajan velvollisuuksia". Alla on muutamia poimintoja lakimuutoksista.

Rakennustyömaat ja telakat

Rakennustyömaalla pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on varmistuttava siitä, että kaikilla alueella työskentelevillä ulkomaalaisilla on työnteko-oikeus. Sama koskee telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa.

Jatkossa on siis varmistettava, että myös suomalaisten yritysten palveluksessa olevilla ulkomaalaisilla työntekijöillä on työnteko-oikeus.

Tietojen säilytysvelvollisuus koskee myös toimeksiantajaa

Työnantajan ja toimeksiantajan tulee jatkossa säilyttää tiedot ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteista kaksi vuotta palvelussuhteen päättymisen jälkeen. Säilytysaika siis lyheni neljästä kahteen vuoteen ja laajeni koskemaan toimeksiantajaa. 

Työnteko ilman oleskelulupaa 

Lakimuutos tarkensi ehtoja, joilla lähetetty työntekijä voi työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. 
Ulkomaalaisella lähetetyllä työntekijällä on tietyin edellytyksin oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa enintään 90 päivän ajan minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Lakimuutos tarkensi myös sitä, miten tätä työntekoon oikeuttavan ajan kulumista lasketaan. 

Ulkomaisen työnantajan velvollisuudet

Uudistus toi uusia velvollisuuksia ulkomaisille työnantajille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa. Jatkossa myös heidän tulee varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus. 

Lisätietoa Tyosuojelu.fissa

Lue koko työpaikkatiedote: Ulkomaalaislain muutokset koskien työnantajan velvollisuuksia. Työpaikkatiedote julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi. Työsuojeluviranomaisen kaikki työpaikkatiedotteet löytyvät Tyosuojelu.fistä sivulta Työpaikkatiedotteet.

Lue lisää ulkomaisen työnvoiman käytöstä sivulta Ulkomainen työntekijä.

Lisätietoa:

Ylitarkastaja Katja-Pia Jenu, 0295 016 258
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Tarkastaja Riikka Mandelin-Hakala, 0295 018 095
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

sähköpostit muotoa [email protected]