Ulkomaisille työntekijöille ei maksettu asianmukaista palkkaa – toimitusjohtajalle sakkoja

Mediatiedote 15.3.2022

Turun ja Porin telakoilla alihankkijana toimineen romanialaisyhtiön edustaja tuomittiin sakkorangaistukseen kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Rikoshyötynä yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle 5.252,31 euroa. Käsitelty tapaus liittyi työsuojeluviranomaisen vuonna 2012 ja 2013 tehtyihin tarkastuksiin. 

Työsuojelutarkastaja oli valvonut romanialaisen alihankkijayhtiön palveluksessa olleiden työntekijöiden palkkausta ja muita työsuhteen vähimmäisehtoja vuosina 2012 ja 2013. Tarkastushavaintojen perusteella työntekijöille oli maksettu myös Suomessa oloaikana Romanian palkkatason mukaista palkkaa, mutta tämän lisäksi oli maksettu vaihtelevasti päivärahaa. Työsuojeluviranomainen arvioi, että kokonaisuudessaan palkkaa ja päivärahoja oli jäänyt maksamatta kymmenille työntekijöille yhteensä yli 100.000,00 euroa. 

Syyttäjä lähti työsuojeluviranomaisen näkemystä mukaillen siitä, että kyse oli työntekijöiden huomattavasta epäedullisesta asemasta ja että kyseinen määrä olisi tullut tuomita valtiolle rikoshyötynä menetettäväksi. Oikeus tuomitsi yrityksen silloisen toimitusjohtajan kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä 50 päiväsakkoon. Rikoshyödyn osalta oikeus katsoi kuitenkin, että näyttöä hyödystä oli esitetty vain 5.252,31 euron osalta. 

Työsuojelulakimies Aki Eriksson muistuttaa, että myös lähetetyn työntekijän palkan pitää noudattaa suomalaista vähimmäistasoa ”Kun työntekijä lähetetään työhön Suomeen, tulee palkan vastata alalla noudatettavan työehtosopimuksen määräyksiä. Tällöin myös päivärahat ja lisät tulee korvata sen mukaan.” ”Kyse ei ole vain työntekijän oikeuksista, vaan alan yhteisillä vähimmäisehdoilla turvataan myös terve kilpailuasetelma” Eriksson huomauttaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio 14.3.2022, R 15/1594.


Lisätiedot:
Lakimies Aki Eriksson, puh. +358 0295 018 175
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.