Uusien hyvinvointialueiden pitää käsitellä aiemmin työpaikalle annetut työsuojeluvelvoitteet

Verkkouutinen 13.3.2023

Hyvinvointialueiden tehtävien ja henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä katsotaan liikkeenluovutukseksi. Tällaisissa tilanteissa työsuojeluvelvoitteista huolehtiminen siirtyy uudelle työnantajalle. Hyvinvointialueilla pitää siis huolehtia vaarojen arvioinnin päivittämisestä. Samoin hyvinvointialueiden on käsiteltävä työpaikoille työsuojelutarkastuksilla aiemmin annetut velvoitteet.

Työsuojeluvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että työnantajat järjestävät työsuojelutoiminnan ja huolehtivat työturvallisuuteen liittyvistä velvollisuuksistaan. Liikkeenluovutus ja siihen liittyvä töiden uudelleenjärjestely ovat usein työturvallisuuslaissa tarkoitettuja tilanteita, joissa vaarojen arviointia tulee päivittää.

Siirtyvätkö aiemmat työsuojeluvelvoitteet hyvinvointialueelle?

Ennen vuodenvaihdetta 2022–2023 työpaikoilla alkaneen työsuojeluvalvonnan yhteydessä annetut velvoitteet siirtyvät lähtökohtaisesti hyvinvointialueille. Valvonnan jatkaminen harkitaan kuitenkin tapauskohtaisesti, sillä toiminnan muututtua jonkun yksittäisen työsuojeluvelvoitteen jälkivalvonta saattaa osoittautua merkityksettömäksi – esimerkiksi jos toiminta on sulautunut osaksi yksikköä, jossa aiemmin puutteelliseksi havaittu hallintajärjestelmä on kunnossa.

Työsuojeluviranomainen kannustaa hyvinvointialueita käsittelemään aiemmissa tarkastuksissa havaitut puutteet ilman tarpeetonta viivytystä ja arvioimaan, vaativatko ne vielä toimenpiteitä muuttuneessa toimintaympäristössä. Pyydettäessä työnantajan tulee esittää selvitys siitä, miten valvonnassa aiemmin havaittu puute on korjaantunut tai tullaan korjaamaan. 

Lisätiedot:
Johtaja Tuija Vähänen-Koivuluoma, tuija.vahanen-koivuluoma(at)avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue