Vakiintunut työtapa aiheutti työntekijälle avomurtuman – yritykselle 25 000 euron yhteisösakko

Mediatiedote 18.3.2022

Satakuntalaiselle kasvihuoneyritykselle on annettu 25 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeuden mukaan työnantaja ei ollut suojannut kasvihuoneessa vaara-alueena pidettävää pyörivää akselia, eikä siinä olevia pyöriviä hihnoja ja rattaita. Ohjainyksikkö, jolla työväline voitiin käynnistää, oli sijoitettuna siten, että työntekijällä oli pääsy vaara-alueelle ja hän pystyi käynnistämään työkoneen laittamalla käden vaara-alueen läpi.

Kun työntekijä oli käynnistänyt koneen, takertui hänen työhanskansa kuljettimen rungon sisällä pyörineeseen akseliin kiinni vetäen käden mukanaan akselin ympärille. Työntekijälle aiheutui käden ranteen yläpuolelle avomurtuma. Työntekijät olivat oppineet käyttämään työkonetta vaarallisella tavalla ja työtapa oli työpaikalla vakiintunut. Käräjäoikeus ei pitänyt sitä uskottavana, että työntekoa paikanpäällä päivittäin valvonut työnjohtaja ei olisi huomannut tätä työtapaa.  

Työnantaja ei esittänyt, millä tavalla vaarojen arviointi oli kyseisen koneen osalta tehty. Käräjäoikeuden mukaan kyseisten liikkuvien osien ja ohjauslaitteen sijainnin perusteella oli selkeästi nähtävissä, että laitteen käyttöön liittyy vaaroja, jotka olisi voitu ja tullut poistaa suojauksilla. Kirjallista ohjetta siitä, miten konetta olisi pitänyt käyttää, ei ollut. 

Syytettyinä työturvallisuusrikoksesta olivat sekä työnantajayhtiö että yhtiön toimitusjohtaja ja työnjohtaja. Yhtiön toimitusjohtaja on vastannut siitä, että työpaikalla on suoritettu riittävä vaarojen arviointi ja haittojen tunnistaminen ja arviointi ja että käytetyt koneet ovat turvallisia. Työnjohtajana toiminut oli loukkaantuneen työntekijän esimies ja on vastannut mm. alaistensa perehdyttämisestä sekä käytettyjen koneiden turvallisuudesta sekä turvallisten työtapojen noudattamisen valvonnasta. Käräjäoikeuden tuomion mukaan työntekijöitä ei ollut työnantajan toimesta perehdytetty käyttämään työkonetta ja työntekijöiden perehdyttäminen oli jätetty omien havaintojen ja toisten työntekijöiden opastuksen varaan. Sekä toimitusjohtajalle että työnjohtajalle tuomittiin 20 päiväsakon suuruiset sakkorangaistukset. Työnantajayhtiölle tuomittavan yhteisösakon määrässä huomioitiin työsuojeluviranomaisen aiemmin tehty työsuojelutarkastus, jonka yhteydessä todettiin työturvallisuusmääräysten rikkomista ja laiminlyöntejä.  

Työsuojelulakimies Natalie Eklund muistuttaa sekä vaarojen arvioinnin että riittävän perehdytyksen tärkeydestä. ”Perehdytyksen tarkoituksena on, että työntekijä saa riittävästi opastusta omiin tehtäviin ja myös työturvallisuuteen ja työvälineisiin. Tässä tapauksessa työntekijät olivat oppineet toisiltaan, miten käyttää vaarallista konetta vaarallisella tavalla, eikä siihen ollut puututtu.”

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 17.3.2022, R 21/2581.

 

Lisätietoa:

Lakimies Natalie Eklund, +358 29 501 8188.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.