Väkivallan aiheuttamat vakavat työtapaturmat on ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle

Verkkouutinen 31.5.2024

Väkivallan vuoksi työntekijälle aiheutunut tapaturma tai vaaratilanne on aina tutkittava. Mikäli kyseessä on vakava työtapaturma, tulee siitä ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle. Väkivallan aiheuttaman vakavan työtapaturman ilmoittamatta jättäminen on rangaistava teko. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.

Millaisista väkivaltatapaturmista työnantajan tulee tehdä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle?

Jos työtapaturman seurauksena on kuolema tai vaikealaatuinen vamma, työnantajan on lähtökohtaisesti ilmoitettava siitä viipymättä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.
Vaikealaatuinen vamma on sellainen, joka suurella todennäköisyydellä jää pysyväksi ja vaikeuttaa vahingoittuneen normaaleja toimintoja. Jos väkivaltatilanteesta aiheutuneiden vammojen lopullinen vaikeusaste on epäselvä, vaikeusaste ei ole sattumishetkellä vielä nähtävissä tai vammojen laatu selviää vasta myöhemmin, voi työnantaja tehdä ilmoituksen vakavasta työtapaturmasta tavanomaisesta poiketen myös jälkikäteen. Vakavan vamman määritelmä löytyy verkkosivuiltamme.

Työnantaja saattaa tulla myös oman tapaturmatutkintansa perusteella siihen johtopäätökseen, että kyseessä on vakava työtapaturma, jolloin siitä tulee ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle.
Vakavasta työtapaturmasta tulee ilmoittaa työsuojelun vastuualueelle puhelimitse numeroon 0295 016 620 maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00 tai sähköpostilla: Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot. Ilmoitusta tehtäessä voi käyttää apuna verkkosivuiltamme löytyvää lomaketta.
Lomake (pdf): Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle

Toimi näin, kun kyseessä ei ole vakava tapaturma


Kun työntekijälle on aiheutunut työssä tai työtehtävien hoitamisessa väkivallasta johtuva vaaratilanne tai tapaturma, työnantajan tulee aina tutkia se ensin lähtökohtaisesti työpaikan sisäisin toimin. Työpaikalla tai työtehtävissä sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista voidaan oppia, joten myös väkivallan uhasta aiheutuneiden työtapaturmien analysoiminen ja niistä tiedottaminen työpaikan henkilöstölle on tärkeää.

Työpaikalla tulee olla sovittuna se, kuka käynnistää työpaikan sisäisen tapaturmatutkinnan, ketkä osallistuvat siihen ja minkälaisella aikataululla se tehdään. Tutkinta tulee tehdä jokaisesta työpaikalla sattuneesta vaaratilanteesta ja tapaturmasta.

Vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkinnan avuksi on internetistä löydettävissä erilaisia lomakepohjia. Oleellista tutkinnassa on, että työpaikalla on toimintamalli työtapaturmatutkintaan.

Työpaikan oman tapaturmatutkinnan tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä tapahtuneeseen vaan selvittää: 
o    Mitä väkivallan uhka- tai vaaratilanteessa tapahtui? 
o    Miksi kyseisenlainen tilanne tapahtui? 
o    Miten jatkossa vastaavanlaiset tapahtumat voidaan estää?