Väkivallan uhkaa tulee ehkäistä työpaikalla: työsuojelutarkastuksia toukokuussa Vantaalla ja Espoossa

Mediatiedote 29.4.2022

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastajat tekevät tehostetusti väkivallan uhkaan keskittyviä tarkastuksia Vantaalla ja Espoossa 2.–13.5.2022. Tarkastuksia tehdään juna-asemilla toimiviin sekä niiden läheisyydessä sijaitseviin yrityksiin ja ostoskeskuksiin.  

Väkivallan uhan riskiä lisäävät yksintyöskentely, työskentely ilta- tai yöaikaan, työskentely tiloissa, joihin on avoin pääsy ja työpaikan sijainti tai työnteon suorittaminen riskialueilla, muun muassa alueilla, joilla väkivalta- ja rikostilastot ovat korkeat. 

Väkivaltaa ja sen uhkaa voi esiintyä minkä tahansa toimialan työpaikalla. Tilastollisesti keskimääräistä suurempi väkivallan uhka on vähittäiskaupan työpaikoilla, apteekeissa, kioskeissa ja anniskeluluvan omaavissa ravintoloissa.

Tarkastuksilla valvotaan työnantajan väkivallan uhan hallintaan liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia:

  • Työpaikalla on menettelytapaohjeet uhkaavien väkivaltatilanteiden varalle.
  • Työntekijät on perehdytetty väkivallan uhan hallintaan ja menettelytapaohjeisiin.
  • Työpaikalla on toteutettu tarvittavat tekniset ja rakenteelliset toimenpiteet.
  • Työpaikalla on järjestetty tarkkailu ja seuranta.

Tarkempia ohjeita sekä työnantajille että työntekijöille on saatavilla työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa. Tarvittaessa apua ongelmatilanteisiin voi kysyä työsuojeluviranomaisen valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta. 

Tietoa väkivallan uhasta työssä: Tyosuojelu.fi/tyoolot/vakivallan-uhka

Lisätiedot:

Tarkastaja Anne Myyryläinen, 0295 016 000, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto