Väkivalta työkaverina – entistä useampi joutuu työssään kuuntelemaan uhkailua tai pelkäämään ”tuleeko turpaan”

Anne Myyryläinen 2.10.2023 / päivitetty 2.10.2023 08:12

”Ei tullut oikein uni viime yönä, kun jännittää ja pelottaa mennä taas töihin. Joskus sattuu vielä pahasti. Välillä itkettää peitellä lapset nukkumaan ennen töihin lähtöä, kun ei koskaan tiedä, jos yövuorossa sattuu pahastikin. Raapimisen jälkiä kasvoissa, mustelmia ja ruhjeita, joita pitää piilotella peittävillä vaatteilla kesähelteilläkin. Se uhkaili mua, että hakkaisi, jos en olisi raskaana.”  

Koetko samaistuvasi johonkin edellä kuvattuun tilanteeseen? Jos vastasit kyllä, et ole ainoa. Työolotutkimuksen mukaan väkivalta tai sen uhka työelämässä on Suomessa lisääntynyt huolestuttavasti, ja on yhä yleisempää riippumatta toimialasta tai ammattiryhmästä. Työväkivalta on vakava ja osin vaiettukin ongelma, jonka kitkemiseksi tulee työpaikoilla ryhtyä nykyistä tehokkaampiin toimenpiteisiin. 

Jokaisella on oikeus turvalliseen työskentelyyn ja ihmisarvoiseen kohteluun

Erityisesti tänään 2.10.2023, kansainvälisenä väkivallattomuuden päivänä, meidän on syytä pysähtyä miettimään jokaisen yksilön subjektiivista oikeutta tehdä työtään joutumatta väkivallan tai sen uhan kohteeksi. Väkivallattomuuden tulee olla YK:n lausuman mukaan oletusarvo maailmassa, joka uskoo suvaitsevaisuuden, ymmärryksen ja väkivallattomuuden tärkeyteen, sekä ajaa näiden arvojen toteutumista. Arvojen tulisi myös näkyä työpaikoilla konkreettisina käytännön tekoina, jotka edistävät työntekijöiden työturvallisuutta. 

Työntekijään kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa ei tule katsoa läpi sormien, johtuipa se sitten väkivaltaisesti käyttäytyvän henkilön sairaudesta, iästä tai siitä, että väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö ei kykene itse vastaamaan teoistaan tai ei tiedä, mitä tekee. Väkivaltaa työssä tulee hallita, vaikka sen aiheuttajia työpaikalla ei voitaisikaan aina kokonaan poistaa. Tämä on tärkeä muistaa, koska väkivalta työssä aiheuttaa työntekijöille tapaturmien lisäksi usein merkittävää psykososiaalista kuormittumista. Vaikka varsinaisia fyysisen väkivallan tilanteita sattuisi harvoin, voi jatkuva varuillaan sekä valppaana olo, tai pelko väkivallan uhan kohteeksi joutumisesta, olla työntekijälle henkisesti äärimmäisen kuormittavaa. Väkivallan uhan hallinnalla on keskeinen merkitys työntekijöiden työssä jaksamiseen, mutta myös työssä jatkamiseen.

Väkivallasta ei tulisi vaieta työpaikoilla

Työväkivallasta ei tulisi vaieta, eikä työntekijän kokemuksia lakaista maton alle. Työntekijöiden kohtaama väkivallan uhka on otettava vakavasti eikä heidän pitäisi joutua tottumaan siihen, riippumatta siitä, minkälaista työtä he tekevät. Työväkivallan hiljainen hyväksyminen voi johtaa sen lisääntymiseen ja vähentää väkivalta-alttiiden alojen houkuttelevuutta työntekijöille. Väkivalta ei kuulu työelämään, ja sen ehkäisy on tärkeää sekä yksilöille että yhteiskunnalle. 

Työnantajan on varmistettava työntekijöidensä turvallisuus ja suojeltava heitä fyysiseltä väkivallalta sekä vähennettävä väkivallan aiheuttamaa psykososiaalista kuormitusta . Vaikka työnantaja käyttäisi ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten työterveyshuoltoa, työturvallisuusvastuu on silti työnantajalla. Työntekijän tulee noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja ilmoittaa kaikista väkivallan uhkatilanteista työnantajalle. Kun näistä tilanteista raportoidaan, ne tulevat näkyviksi ja niihin voidaan puuttua. Työturvallisuus vaatii tiimityötä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välillä. Kaikkien työelämän toimijoiden on tehtävä yhteistyötä väkivallan ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi, eikä näissä talkoissa kukaan saa jäädä sivustakatsojaksi. Ennaltaehkäisy ja hallinta vaativat tehokkaita toimenpiteitä, jotka on aloitettava heti.

Jos kohtaat työssäsi väkivaltaa tai sen uhkaa – tarkista, että nämä asiat ovat kunnossa  

Sinulla on työntekijänä oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön, vaikka työpaikallasi olisi vajetta työntekijämäärässä tai ammattiosaamisessa. Väkivallan ei pitäisi työssä kuormittaa sinua henkisesti, vaan sen pitäisi olla hallinnassa.

Työnantajasi on velvollinen antamaan selkeät ja konkreettiset ohjeet, kuinka välttää väkivallan uhkatilanteet tai toimia näissä tilanteissa  sekä tilanteiden jälkeen. Vaikka työssä olisi kiire, on tärkeää noudattaa näitä ohjeita turvallisuutesi ja kollegoidesi turvallisuuden vuoksi. Jos ohjeet ovat epäselvät ja puutteelliset tai olet epävarma niistä, keskustele työnantajasi kanssa. Työnantajan tehtävänä on varmistaa, että ohjeet vastaavat työpaikkasi tarpeita ja ovat helposti ymmärrettävät.

Sinun on myös tärkeä tietää, saatko tarvittaessa keskusteluapua mahdollisen uhkaavan tilanteen jälkeen esimerkiksi työterveyshuollosta, ja millä tavoin sekä kenen kanssa työpaikallasi sattunut uhkatilanne käsitellään. 

Varmista myös, että tiedät, miten työnantajasi kieltää toimimasta jossakin tilanteessa, kuten tilanteissa, joissa olet yksin työssäsi. Saamasi ohjeet ja perehdytys ovat sinulle kuin kartta, jonka avulla sinun tulisi löytää turvallisesti perille jokaisen työpäiväsi tai -vuorosi aikana. Myös työtoverillasi tulisi olla riittävät tiedot ja osaaminen uhkatilanteissa toimimiseksi. Teidän tulisi pystyä työvuorossa navigoimaan turvallisesti samaan suuntaan ja yhteisillä pelisäännöillä. Tärkeää on, että osaamisenne on ajan tasalla ja teillä on mahdollisuus päivittää väkivallan uhkatilanteisiin liittyvää osaamistanne säännöllisesti. 

Jos työnantaja on varannut käyttöösi jonkinlaisen yhteydenpitoon tai avun hälyttämiseen tarkoitetun laitteen, siitä ei ole hyötyä taukotilan pöytälaatikossa tai auton hanskalokerossa. Sinun velvollisuutesi on kantaa sitä mukanasi, mikäli työnantajasi on näin ohjeistanut. Varmista työnantajaltasi se, miten avun hälyttäminen uhkatilanteessa tehdään, ja kenet saat tilanteessa avuksesi tai keneen voit olla yhteydessä. 

Kysyvä ei eksy – kysy ja kyseenalaista työnantajasi toimintatapoja ja ohjeita, mikäli sinulla on tunne, että väkivallan uhkatilanteita vähätellään tai tilanteisiin ei ole selkeitä ja yhdenmukaisia toimintatapoja. Raportoi myös työpaikalla sattuneista väkivallan uhkatilanteista työnantajallesi. Tieto ei kulje kahvipöytäkeskustelujen kautta, vaan kerro tai kirjaa asiat työnantajan järjestelmään niin, että tieto saavuttaa myös esihenkilösi tai jonkun toisen työnantajan edustajan. Sinulla on oikeus tietää, mihin työnantajan toimenpiteisiin tekemäsi uhkatilanneilmoitus johtaa. Ilmoituksellasi voi olla tärkeä merkitys siihen, ettei vastaavia tilanteita enää tapahtuisi, tai ne eivät johtaisi esimerkiksi jonkun toisen työntekijän vahingoittumiseen. Kun turvallisuuteen liittyvät asiat ovat kunnossa, on sillä vaikutusta myös työntekijöiden työhyvinvointiin. Turvallista työpäivää!  

Anne Myyryläinen

Työsuojelutarkastaja