Viallinen työväline aiheutti työtapaturman – hallituksen puheenjohtajalle sakkoja työturvallisuusrikoksesta ja yhtiölle yhteisösakko

Mediatiedote 13.2.2023

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut Kokkolan Pikahitsaus Oy:n hallituksen puheenjohtajan 35 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Samalla yhtiö tuomittiin kahdeksan tuhannen euron yhteisösakkoon. Sakkojen lisäksi tuomitut velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan vahingoittuneelle asianomistajalle korvauksia kivusta ja särystä  kolme tuhatta euroa, kosmeettisesta haitasta kahdeksansataa euroa sekä lääkekuluista kolmesataa euroa. Tuomitut velvoitettiin myös yhteisvastuullisesti korvamaan asianosaiskuluja ja oikeudenkäyntikuluja asianomistajalle sekä tämän lisäksi suorittamaan rikosuhrimaksuja ja korvaamaan todistelukustannuksia valtiolle. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 10.2.2023.

Tuomittu teko tapahtui aikavälillä 1.7.2020–23.7.2020. Työturvallisuuspuutteet tulivat esille työtapaturman yhteydessä. Viallinen kulmahiomakone oli aiheuttanut vakavan vamman ja tapaturmaa selvitettäessä  ilmeni, että kulmahiomakone oli jo ennen onnettomuutta ollut viallinen. Koneen käynnistyksen lukitusvipu oli irronnut kokonaan, minkä vuoksi kone käynnistyi pelkästään liipaisinkytkintä puristamalla.

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiössä oli laiminlyöty vaarojen selvittäminen ja arviointi. Toimenpiteitä vaaratekijöiden poistamiseksi ei tehty, mistä johtuen muun muassa asianomistajan loukkaantumiseen johtanut viallinen työväline on ollut käytössä. Yhtiössä oli laiminlyöty myös työssä käytettävien työvälineiden kunnossapidon ja toimintakunnon varmistaminen. Edelleen yhtiössä oli laiminlyöty asianomistajan työskentelyn riittävä valvonta sillä seurauksella, että asianomistaja teki työtä, johon hänellä ei ollut lupaa, yhtiön edustajan puuttumatta asiaan. Lisäksi valvonnan laiminlyönti oli mahdollistanut viallisen työvälineen kulkeutumisen yhtiön varastolta työmaalle. Käräjäoikeus totesi, että yhtiö ei ole organisoinut riittävällä tavalla työnjohtoa hoitamaan valvontavastuuta käytännössä.

Yhteisösakon tuomitsemisen käräjäoikeus katsoi aiheelliseksi, koska yhtiön toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Lisäksi työnantajan on työvälineasetuksen mukaan järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus. Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa, työnantajan on ryhdyttävä vaaran tai haitan poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi. Myös muut tunnistetut vaara- ja haittatekijät tulee poistaa tai, jos tämä ei ole mahdollista, korvata vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla.

Lisäksi työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on jatkuva velvollisuus oma-aloitteisesti ja aktiivisesti tarkkailla työoloja ja ryhtyä epäkohtia havaitessaan asian vaatimiin toimenpiteisiin. Velvoitteen täyttäminen siis edellyttää oma-aloitteista toimintaa. Velvoitteita ei täytetä sillä, että työnantaja odottaa työntekijöiden tai viranomaisten huomauttavan puutteista tai että tapaturma on jo sattunut, ennen kuin epäkohtia ryhdytään poistamaan.

Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 23/106084, asianumero R 22/880. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Lisätiedot:
Lakimies Sabina Saramo-Kuusisaari, puh. 0295 018 829, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue