Viranomaiset tekevät tehovalvontaa rakennustyömaille

Mediatiedote 12.10.2023

Rakennustyömaille ympäri Suomea kohdistetaan tehovalvontaa viikolla 42, kun työsuojeluviranomaiset, Verohallinto ja Eläketurvakeskus tekevät yhteistarkastuksia. Tarkoituksena on varmistaa reilujen työehtojen noudattaminen ja taistella harmaata taloutta vastaan. Yhteistyönä tehtävät tarkastukset kohdistuvat työmaihin ja niissä toimiviin yrityksiin ja työntekijöihin.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat muun muassa tilaajavastuulain noudattamista, ulkomaisen työvoiman käyttöä, henkilötunnistekortteja ja työmaaluettelon ylläpitoa. Eläketurvakeskus valvoo tarkastuksilla työnantajien ja yrittäjien eläkevakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä. Verohallinto kerää verotukseen liittyviä havaintoja ja vertailutietoja, joita analysoidaan tarkemmin. Lisäksi tarkastuksilla valvotaan Verohallinnolle ilmoitettavien rakentamisilmoitusten oikeellisuutta.

– Harmaan talouden harjoittajat hankkivat rikollisella toiminnallaan itselleen epäreilua kilpailuetua ja ajavat rehellisesti toimivia yrittäjiä ahdinkoon. Tehokas harmaan talouden torjunta edellyttää usean viranomaisen aktiivista yhteistyötä. Nämä yhteistarkastukset ovat osa tuota yhteistyötä, kertoo ylitarkastaja Mikko Vanninen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työsuojeluviranomaiset, Verohallinto ja Eläketurvakeskus ovat tehneet yhteisiä tehovalvontaviikkoja jo 15 vuoden ajan. Yhteistyössä tehtävillä tarkastuksilla toteutuu kokonaisvaltaisempi valvonta, tehostunut toiminta ja sillä on myös positiivinen vaikutus viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon.  

Lisätietoa:

Mikko Vanninen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue puh. 029 501 6381 
 
Tiia Lahti Eläketurvakeskus puh. 029 411 2421
 
Tommi Lehtinen Verohallinto puh. 029 513 0162