Viranomaiset valvovat kesäfestareita ja niiden rakentamista

Mediatiedote 4.7.2023

Kesä ja festivaalit ovat käynnissä, samoin viranomaisten yhteistarkastukset reilun ja turvallisen työelämän edistämiseksi. Aluehallintovirasto, Verohallinto ja Eläketurvakeskus tekevät kesän aikana yhteistarkastuksia festivaalialueille. Yhteistarkastuksilla valvotaan työturvallisuuden ja reilujen työehtojen toteutumista ja torjutaan harmaata taloutta.
 
Festivaalien rakennus- ja purkuvaiheet voivat aluehallintoviraston kannan mukaan olla rakentamista. Tämä tuo festivaalirakentamisen päävastuulliselle taholle erilaisia päätoteuttajavelvoitteita. Päätoteuttajan on muun muassa:

  • pidettävä työturvallisuuslain mukaista luetteloa yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä
  • huolehdittava siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on työturvallisuuslain mukainen henkilötunnistekortti 
  • huolehdittava työturvallisuuden yleisistä velvoitteista
  • varmistettava, että jokaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa.

 Festivaalien toteuttamisen kaikissa vaiheissa alihankinta- ja vuokratyösopimuksissa tulee muistaa tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.
 
Aluehallintoviraston (avi) työsuojeluviranomaiset valvovat muun muassa tilaajavastuulain noudattamista, ulkomaisen työvoiman käyttöä, henkilötunnistekortteja ja työmaaluettelon ylläpitoa ja rakennustyömaan turvallisuutta. Avin alkoholitarkastajat valvovat alkoholilupia ja muuta anniskeluoikeuteen liittyvää. Eläketurvakeskus valvoo tarkastuksilla työnantajien ja yrittäjien eläkevakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä. Verohallinto kerää verotukseen liittyviä havaintoja ja vertailutietoja, joita analysoidaan tarkemmin. Valvonnan kohteena ovat sekä yritykset että työntekijät.  
 
Lisätiedot: 
ylitarkastaja Mikko Vanninen 
p. 0295 016 381, [email protected] 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Tiedote 7.6.2019: Tapahtumalavojen pystytys- ja purkutyöt ovat työturvallisuusmääräyksien noudattamista edellyttävää rakennustyötä