Viranomaisten yhteistehovalvonta tarkasti ulkomaisia linja-autokuljetusyrityksiä – lähes kaikilla puutteita

Mediatiedote 24.2.2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Verohallinto, Tulli ja Poliisi valvoivat yhdessä ulkomaisten henkilökuljetusyritysten toimintaa Rovaniemellä. Valvonnan kohteena olivat ulkomaiset kuljetusyritykset, jotka harjoittavat Suomen sisäisiä kuljetuksia linja-autolla. Lähes kaikilla havaittiin puutteita.

Yhteisvalvonnassa tarkastettiin 11 kansainvälistä linja-autokuljetusta – lähes kaikilla puutteita asiakirjoissa ja ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamisessa

Ulkomaisten kuljetusyritysten Suomessa harjoittama maan sisäinen toiminta on määrällisesti merkittävää ja toimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti erittäin nykyaikaisella kalustolla. Valvontaiskun aikana 20.2.2020 tarkastettiin yhteensä 11 ulkomaisen henkilökuljetusyrityksen linja-autolla suorittamaa henkilökuljetusta.

Toiminnan harjoittamiseen liittyvissä asioissa havaittiin puutteita lähes kaikilla. Näitä ovat mm. kuljetuksiin liittyvät asiakirjat sekä ajo- ja lepoaikasäädösten noudattaminen. Valvonnassa todettiin seuraavat puutteet:

  • 8 luvatonta liikenteenharjoittamista, josta annettiin sakkomenettelylain mukainen seuraamus ja lisäksi asiakirjoihin liittyvistä puutteista annettiin määräaika asian kuntoon saattamiseksi.kaksi kuljetusta keskeytettiin ajo- ja leposäädösten rikkomisen vuoksi ja lisäksi kyseisistä rikkomuksista kirjattiin sakkomenettelylain mukainen seuraamus

  • yhden kolmannen maan kansalaisen työnteko-oikeuden epäillään puuttuvan

Verohallinto on kerännyt vertailutietoa verovalvonnan käyttöön. Tarkoituksena on varmistaa, että kabotaasikuljetuksia suorittavat yritykset ovat hoitaneet verovelvoitteensa, ilmoittamisen ja maksamisen Suomeen asianmukaisesti. Kuljettajien osalta selvitetään mahdollista verovelvollisuutta Suomeen.

Tullin suorittamassa polttoainevalvonnassa ei havaittu puutteita.

Valvonnassa ulkomaisten kuljetusyritysten palveluksessa olevien kuljettajien alipalkkauksesta on vahvoja epäilyksiä, näitä ja muita työsuhteen vähimmäisehtoja sekä työnantajan velvollisuuksiin liittyvien asioiden selvitystä jatketaan. Tilaajavastuulain valvonnassa kartoitettiin yrityksiin liittyviä palveluketjuja ja valvonta jatkuu myös jälkikäteen.

”On huolestuttavaa, että näin isolla osalla kansainvälisissä henkilökuljetuksissa toimivista yrityksistä markkinakilpailun edellytykset haetaan lain nurjalta puolelta. Kuljetusyritysten yhtenäiset markkinoilla toimimisen edellytykset ovat erittäin tärkeä ja iso osa jatkuvasti kansainvälistyviä kuljetusmarkkinoita, jotta yritysten vastuullisesta toiminnasta voidaan varmistua”, sanoo Liikenne- ja viestintäviraston johtava asiantuntija Mikko Västilä.

Kabotaasikuljetusten harjoittamisen valvonta on monen viranomaisen yhteistyötä

”Eri yhteyksissä on tullut esille tarve selvittää ulkomaalaisten kuljetusyritysten harjoittaman kabotaasin määrää ja vaatimustenmukaisuutta Suomessa. Näitä päätettiin selvittää kattavilla viranomaisten yhteisvalvontaiskuilla. Kabotaasiliikennettä koskevan sääntelyn tavoitteena on yhtenäiset kuljetusmarkkinoilla toimimisen edellytykset sekä liikenneturvallisuus”, kertoo Västilä.

Kabotaasikuljetusten yleisten vaatimusten ja dokumentaation valvonta kuului Traficomille. Näihin kuuluvat mm. liikenne- ja kuljetusluvat, kabotaasin valvonta-asiakirjat sekä näihin liittyvät myöntämisen edellytykset.

Poliisi ja Tulli valvoivat kaikkia kuljetustoiminnan harjoittamiseen liittyviä maantievalvonnan kohteita, esimerkiksi autonkuljettajan ajo- ja lepoaikoja, kuljettajan ajo-oikeuksia ja ammatillisia pätevyyksiä.

Tullin tehtäviin valvontaiskussa kuului kansainvälisten kuljetus- ja ajoneuvoasiakirjojen tarkastaminen ja valvonta. Tullin tarkastettavana oli myös valvonnassa pysäytetyissä ajoneuvoissa käytetyn polttoaineen laillisuuden valvonta sekä maahan tuotujen kieltojen tai rajoitusten alaisten tavaroiden valvonta.

Työsuojeluviranomainen (avi) valvoi valvontaiskussa ulkomaisen työvoiman käyttöä Suomessa. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Työsuojelutarkastuksen tehtävänä on valvoa työnantajan toimintaa. Valvonta kohdentui ulkomaalaislain tai lähetettyjä työntekijöitä koskevan lain asettamien velvoitteiden, työntekijöiden keskeisten työsuhteen vähimmäisehtojen ja työolosuhteita koskevien säännösten noudattamiseen. Keskeisimmät valvottavat asiat olivat työntekijöiden työnteko-oikeus sekä työntekijöiden palkka- ja muut vähimmäisehdot, työajan järjestäminen ja tapaturmavakuuttaminen.

Henkilökuljetusten kabotaasilla tarkoitetaan kaupallisen kuljetustoiminnan harjoittamista linja-autolla maan sisäisesti siten, että kuljetuksen suorittaa kuljetusyritys, joka ei ole sijoittautunut kyseiseen maahan. Kansainvälisten tai EU-säädösten lisäksi kabotaasikuljetuksia harjoitetaan maan sisäisen sääntelyn mukaisesti.

Lisätietoja:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, tarkastaja Niko Huru, [email protected], p. 0295017700
Lapin poliisilaitos, ylikonstaapeli, Jarkko Rytilahti, p. 0400310534
Verohallinto, Harmaan talouden torjunnan valvontapäällikkö, Tarja Valsi, p 0295124449
Liikenne- ja viestintävirasto, johtava asiantuntija Mikko Västilä, [email protected], p. 029 534 5584
Tulli, tulliylitarkastaja Jouni Väkevä [email protected], p. 040 332 5886.